ตลาดร่ำรวยกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/dsf/1055132010-12-15TA104L01002.PDF