ตลาดร่ำรวยกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-tolk-en-brosjyre-om-tolk-i-helsetjenesten/Publikasjoner/pasient-og-tolk-en-brosjyre-om-tolk-i-helsetjenesten-thai.pdf