ตลาดร่ำรวยกำลังนำท่านไปยัง เว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://www.thailaendisch.de/thai/FAQ/Zuwanderungsgesetz/Wo Deutsch lernen.html