คอลดาต้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำพลูคาว..จากผักคาวตอง..รักษาโรคและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้อย่างน่าอัศจรรย์

หน้าแรก » อาหาร และ สุขภาพ » อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

คอลดาต้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำพลูคาว..จากผักคาวตอง..รักษาโรคและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้อย่างน่าอัศจรรย์
คอลดาต้า CORDATA   นวัตกรรมใหม่ที่มีความแตกต่างของสมุนไพรพลูคาวสกัดสด + จุลินทรีย์บริสุทธิ์จึงได้ความสุดยอด คือ........คอลดาต้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพลูคาว  ที่ผ่าน อย. เจ้าแรกของไทย มีโรงงานผลิตมาตรฐาน GMP เป็นของตนเอง และ สคบ.อย่างถูกต้อง เลขที่ นร 0307/14759 ได้รับเครื่องหมายรับรอง "ฮาลาล" เลขที่ กอท.ฮล. A 733/2549     คอลดาต้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพลูคาว Cordata (Houttuynia Cordata  thumb)ZDietary Supplement Product)               การเจ็บป่วยในปัจจุบัน  เกิดจากปัจจัยภายนอก  เช่น สิ่งแวดล้อม  อาหารการกินที่มีสารเคมีปนเปื้อน  การสัมผัสกับเชื้อโรคและสารเคมี  ปัจจัยภายใน  เช่น ทางระบบภูมิคุ้มกันโรค  การติดต่อทางพันธุกรรม  ความบกพร่องและอ่อนแอของร่างกาย  จากปัจจัยนี้ทำให้ร่างกายของเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บ  และอาจเกิดการสูญเสียคนที่เรารักได้  วันนี้ บริษัท คิงส์เฮิร์บ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด   มองความห่วงใยในสุขภาพชีวิตของท่านเป็นสิ่งสำคัญ  " ทางเลือกใหม่  ที่ดีกว่า" ด้วย คอลดาต้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  น้ำพลูคาว  ไม่มีสารเคมี  ไม่วัตถุกันเสีย  ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีเชื้อที่เป็นพิษ  เราผลิตจากสมุนไพรสดๆ  ที่คัดสรรค์และเสาะหาสิ่งที่ดีที่สุด  จึงได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์สรรพคุณและคุณค่า  ทางสมุนไพรอย่างครบถ้วน  จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีวิตและสุขภาพของท่านหรือคนที่ท่านรัก  ห่วงใย ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น..   คอลดาต้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำพลูคาว  Cordata (Houttuynia Cordata  thumb) (Dietary Supplement Product)             สมุนไพรพลูคาว  หรือ ผักคาวตอง (Houttuynia Cordata thumb) เป็นสมุนไพรที่พบในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  ที่เกี่ยวกับผักคาวตอง คือ ·         ฤทธิ์ในการบำบัดฟื้นฟู  โรคความดันโลหิตสูง (Artrosclerosis) ·         ฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง  (Cytotoxicity  Against Tunor Cellines)       เซลล์มะเร็งปอด เซลล์มะเร็งรังไข่ เซลล์เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย  เซลล์มะเร็งสมอง มะเร็งลำไส้  มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดอย่างมีนัยสำคัญ ·         ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Antileukemic Activty) ·         ฤทธิ์กับการติดเชื้อไวรัส กระตุ้นเซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกัน  ป้องกันไข้ทรพิษ  หัด  หัดเยอรมัน การติดเชื้อทางเดินหายใจ  HIV  เริม งูสวัด ·         ฤทธิ์เกี่ยวกับการต้านเชื้อราและแบคทีเรีย  เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อรา (Cryptocoecus Neoformans)  ทางเดินปัสสาวะอักเสบ  การติดเชื้อทางเดินหายใจ     โรคทางเดินอาหาร  โรคปริทันต์  โรคระบบสืบพันธุ์ กลากเกลื้อน  โรคติดเชื้อในช่องปาก ·         ฤทธิ์ต้านการอักเสบต่างๆ  (Anti – Inflamnation) ยับยั้งเอนไซม์ (Cyclooxygenase) เป็นบ่อเกิดของการอักเสบ  หรือโรคที่มีอาการอักเสบ ·         ฤทธิ์ขับปัสสาวะ (Diuretic Actuvity) ขยายหลอดเลือด  ทำให้อัตราการไหลเวียนของเลือดและการขับปัสสาวะเพิ่มขึ้น ·         ฤทธิ์อื่นๆ  เช่น เพิ่มภูมิคุ้มกันหรือภูมมิต้านทานโรคยับยั้งเนื้องอก กระตุ้นเซลล์  น้ำเหลือง  ยับยั้งโรคเบาหวาน  รักษาความสมดุลของร่างกายและอื่นๆ      ข้อมูลอ้างอิง สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  :   1.จากหนังสือ  ผักคาวตอง  สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลอ้างอิง  
2.จากหนังสือ THE  ASEAN  JOURNAL OF RADIOLOGY                                            สมุนไพรพลูคาว   หรือ  ผักคาวตอง (Houttuynia  Cordata  Thunb)      เป็นสมุนไพรที่พบในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  ที่เกี่ยวกับ ผักคาวตอง คือ -  ฤทธิ์ในการบำบัด  ฟื้นฟู  โรคความดันโลหิตสูง  (Arterosclerosis) -  ฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง  (Cytotoxicity  Against  Tunor  Cellines)  เซลล์มะเร็งปอด     เซลล์มะเร็งรังไข่  เ ซลล์เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย  เซลล์มะเร็งสมอง  มะเร็งลำไส้  มีฤทธิ์ทำลาย     เซลล์มะเร็งแต่ละชนิดอย่างมีในสำคัญ -   ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว  (Antileukemic  Activity) -   ฤทธิ์กับการติดเชื้อไวรัส  กระตุ้นเซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกัน  ป้องกันไข้ทรพิษ  หัด  หัดเยอรมัน          การติดเชื้อ    ทางเดินอาหายใจ  HIV  เริม  งูสวัด -   ฤทธิ์เกี่ยวกับการต้านเชื้อราและแบคทีเรีย  เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อรา        (Cryptocoecus  Neoformans)  ทางเดินปัสสาวะอักเสบ  การติดเชื้อทางเดินหายใจ        โรคทางเดินอาหาร  โรคปริทันต์  โรคระบบสิบพันธุ์  กลากเกลื้อน  โรคติดเชื้อในช่องปาก         ฤทธิ์ต้านการอักเสบต่าง  (Anti-Inflamnation)  ยับยั้งเอนไซม์  (Cyclooxygenase)  เป็นบ่อเกิด              ของการอักเสบ  หรือโรคที่มีอาการอักเสบ -   ฤทธิ์ขับปัสสาวะ  (Diuretic  Activity)  ขยายหลอดเลือด  ทำให้อัตราการไหลเวียนของเลือด      และการขับปัสสาวะเพิ่มขึ้น -   ฤทธิ์อื่นๆ เช่น  เพิ่มภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานโรค  ยับยั้งเนื้องอก  กระตุ้นเซลล์น้ำเหลือง  ยับยั้ง     โรคเบาหวาน  รักษาความสมดุลของร่างกายและอื่นๆ   สมุนไพรพลูคาวหรือผักคาวตอง ชื่อทางวิทยาศาสตร์  เรียกว่า  Houttuymia  Cordata  Thunb ชื่อท้องถิ่น  พลูคาว  ผักคาวตอง  ผักก้านตอง  ผักเข้าตอง  พลูแก สมุนไพรพลูคาว  เป็นพืชที่พบในประเทศต่างๆ  ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  **  สมุนไพรพลูคาวเกี่ยวกับเภสัชวิทยา ** เป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  ดังต่อไปนี้   สมุนไพรพลูคาวกับโรคมะเร็ง             โรคมะเร็งเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรง  เกิดจากเซลล์สูญเสียคุณสมบัติที่เรียกว่า  CONTACT  INHIBTION  ทำให้เกิดการแบ่งตัวเป็นเซลล์ก้อนใหญ่  เรียกว่า  "เนื้องอก"  สามารถแพร่กระจาย  (METASTASIS)  ไปยังส่วนอื่นๆ  ของร่างกายได้ระยะแรกมักไม่แสดง อาการเจ็บปวด  เมื่อมะเร็งโตขึ้นจะเริ่มมีอาการปวดและมากขึ้นร่างกายทรุดโทรม  จนถึงแก่ชีวิตได้   รายงานการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพลูคาวที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง  ดังนี้ 1.  ฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง  5  ชนิด       คือ  เซลล์มะเร็งปอด  (HUMANLONG  ADENOCARCINOMA) เซลล์มะเร็งรังไข่  (HUMAN  OVARIAN  ADENOCARCINOMA) เซลล์เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย (HUMAN  MALIGNANT  MELANOMA)  แต่ละชนิดอย่างมีนัยสำคัญ 2.   ฤทธิ์ในการยับยั้ง  การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว       (LEUKENIC  CALL LINES) 3.   ฤทธิ์ในการทำลาย  เซลล์มะเร็งอื่นๆ  

ขนาด 750cc.  ราคาปกติ ขวดละ 1,390 บาท
                    ราคาสมาชิก ขวดละ  850  บาท

สนใจสั่งซื้อได้ในราคาสมาชิก ยินดีต้อนรับทุกท่านในราคาสมาชิก ซื้อ 3 ขวด แพ็คอย่างดีส่งทางบริษัทขนส่ง โดย คิงส์เฮิร์บ  ค่าจัดส่งปกติ 150-200 บาท ( เฉพาะช่วงนี้ ค่าส่งฟรี)

ติดต่อ  นวลพรรณ  089-4541205
http://kingherb-tubklor.blogspot.com


ราคา: 850 บาทต้องการ: ขาย
ติดต่อ: nualpanอีเมล์: 
โทรศัพย์: 089-4541205IP Address: 222.123.174.244
มือถือ: 089-4541205 จังหวัด: พิจิตร

คำค้น:  น้ำสมุนไพรพลูคาว น้ำเพ็ชร |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  350 บาท
  350 บาท
  550 บาท
  950 บาท
  370
 
  185 บาท
  350 บาท
  790 บาท
  400 บาท
 
  350 บาท
  350 บาท
  120 บาท
  180 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  380 บาท