รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ | Thai-English Document Translation

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » สอนภาษา

รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ | Thai-English Document Translation
รับแปลงาน ไทย-อังกฤษ

แปลจากไทยเป็นอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทย
อัตราค่าแปลต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวหนังสือขนาด 14
อังกฤษเป็นไทย 100 บาท/หน้า
ไทยเป็นอังกฤษ 150 บาท/หน้า
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 200 บาท/หน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร
ยินดีรับงานจากบริษัทแปล

สาขาวิชาที่ชำนาญ:
การแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ, จิตวิทยา, คอมพิวเตอร์/สารสนเทศ, การสื่อสาร, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด, สังคมศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา/ศาสนา, ดนตรี, การศึกษา

ขั้นตอนบริการแปลเอกสารออนไลน์ (ไทย-อังกฤษ)
1. ลูกค้าส่งงานที่ต้องการแปลมาที่อีเมล์ mr.piyasak@gmail.com
2. ผู้แปลจะประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ในการแปลพร้อมแนบเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินตอบกลับทางอีเมล์
3. ลูกค้าโอนเงินตามราคาที่แจ้งผ่านบัญชีธนาคาร จากนั้นส่ง sms หรืออีเมล์แจ้งเวลาที่ทำการโอน
4. ผู้แปลอีเมล์ยืนยันว่าได้รับเงินแล้ว จากนั้นจะเริ่มแปลและส่งงานกลับไปทางอีเมล์ที่ติดต่อมา

ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-1174700 ปิยศักดิ์ อีเมล์: mr.piyasak@gmail.com (จังหวัดเชียงใหม่)
มีประสบการณ์ 2 ปีในการตรวจเอกสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
งานเรียบร้อย เชื่อถือได้ ส่งตรงเวลา


Thai - English Document Translation

Translate documents from Thai into English or English into Thai.
Translation rate per A4 page at font size 14
English - Thai 100 Bath/Page
Thai - English 150 Bath/Page
Thesis abstract 200 Bath/Page
Translation cost varies depending on difficulty.
Jobs from translation companies are welcome.

Specialized fields:
Medical/Health sciences, Psychology, Computer/Information technology, Communication, Business administration, Marketing, Social sciences, History, Philosophy/Religious, Music, Education

Instruction for online translation service (Thai-English)
1. Customer sends the document file to email: mr.piyasak@gmail.com
2. Translator replies with the estimated cost and time for translation by email attached with bank account.
3. Customer transfers the payment as informed via bank account. Then sends SMS or email specifying transfer time.
4. Translator confirms transferred payment, begins the job, and then sends translated file back to customer's email.

Contact +66861174700 Piyasak Email: mr.piyasak@gmail.com (Chiang Mai, Thailand)
Two years experience in English document verification according to WHO standard.
Fine work, Reliable, On time


 


ราคา: 100 บาทต้องการ: รับจ้าง
ติดต่อ: ปิยศักดิ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: IP Address: 101.109.10.108
มือถือ: 086-1174700 จังหวัด: เชียงใหม่ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  8,000 บาท
  12,500 บาท
  600 บาท
  600 บาท
  0 บาท
  6,000 บาท
  โปรดติดต่อสอบถาม
  ไม่ระบุ
  300 บาท
  5,555
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  200 บาท
  ไม่ระบุ
  350 บาท
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ