แผนการสอน แนวข้อสอบ พิมพ์งาน

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » การศึกษา อื่นๆ

แผนการสอน แนวข้อสอบ พิมพ์งาน
รายการจำหน่าย

 

*จำหน่ายเครื่องเข้าเล่มสันกาว มือสอง รุ่น TB 450 ราคา 7,000 บาท  + แผ่นกาวให้ด้วย (สามารถเข้าเล่มสันกาวได้หนาถึง 700  หน้า)

*รับพิมพ์งาน  รายงาน  งานวิชาการ  หน้าละ 6 บาท  สูตรคณิต/เคมี หน้าละ 9 บาท

- ข้อสอบต่าง ๆ ตามสถาบันติวต่าง ๆ , โรงเรียน, มหาวิทยาลัย ฯลฯ
- รายงานต่าง ๆ ( นักเรียน , นักศึกษา )
- งานพิมพ์ต่างๆ
- รับงานต่อจากร้านพิมพ์งานทั่วไป
- รับต่อจากท่านที่รับพิมพ์งานแล้วงานเยอะพิมพ์ไม่ทัน

*ปริ๊นงานสีดำหน้าละ 1 บาท  สีเต็มหน้าเอ4 หน้าละ  10 บาท

*เข้าเล่มเคลือบสันกาว เซนละ 40 บาท เริ่มที่ 35 บาท  เข้ามากกว่า 30 เล่ม (พิมพ์ปกฟรี)

*เข้าเล่มแลคซีน เล่มละ 7 บาท เข้ามากกว่า  80 เล่ม ลด 50 บาท(พิมพ์ปกฟรี)

*รับทำpowerpoint หน้าละ 6 บาท (10หน้าขึ้นไป)

*รับส่งe-mail/ โพตข้อความ

*รับพิมพ์หน้าซอง ซองละ 1 บาท

*ไรท์แผ่นซีดีแผ่นละ 20 บาท รวมแผ่น

*รับทำรายงานราคาตามความยากง่ายของรายงาน (ราคาพิเศษแน่นอนจ้า)

*scan แผ่น3บาท

*พิมพ์ตารางบัญชี หน้าละ 10 บาท

*บันทึกงานลงแผ่นซีดี 15 บาท/1แผ่นซีดี

*ถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ขาวดำ แผ่นละ 1 บาท (จำนวนมากตกลงกันอีกทีค่ะ)

J รับหาข้อมูล + ทำรายงาน + Print + เข้าเล่ม

เพียงบอกรายละเอียดหัวข้อรายงาน  จำนวนหน้าที่ต้องการ  ฟรีหน้าปก,  คำนำ,  สารบัญ,  บรรณานุกรม  และเข้าแล่ม 

พร้อมส่งอาจารย์ได้ทันที

 

รายการแผนการสอนและข้อสอบ อื่นๆ

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นม.6  ราคา  250 บาท

| ซีดีข้อมูลงานอาจารย์ 3 (ข้อมูล ชนพ/ จัดแฟ้ม / ตัวอย่างรูปเล่มแบบประเมิน) ราคา 60 บาท

| แผนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.5 ราคา  100 บาท

| คลังข้อสอบ ม.1-3 ราคา แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

|  แผนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 5 แผ่นละ 100 บาท

| โครงงานภาษาไทยช่วงชั้นที่  3  ราคา  100 บาท

| แผนภาษาไทย ชั้นม. 2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ชั้นม. 3 (วรรณคดีวิจักษ์/วิวิธภาษา) ราคา 120 บาท

| แผนสังคมศึกษา ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| แผนสังคมศึกษา ชั้นม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนอาหารดีท้องถิ่นไทย ราคา 100 บาท

| ใบงาน/ใบความรู้ ภาษาไทย ทุกชั้น 100 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ม.1 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ม2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม1 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม3 ราคา 120 บาท

| 295 ทิปต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| คู่มือซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร np6050 ราคา 100  บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 าท)

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ราคา 250 บาท

| แผนการสอนความสัมพันธ์ระหว่างแรง ราคา 120 บาท

| แผนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 ราคา 100 บาท

|ข้อสอบ onet ปี 50 + เฉลย ถูกต้อง 100%  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ100 บาท)

| ข้อสอบปลายปีภาษาไทย ปี 52 ชั้น ม.4-6  แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| ข้อสอบปลายปีภาษาอังกฤษปี 2552 ชั้น ม.4-6  แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ราคา 250 บาท

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| คลังข้อสอบ ป.1-6  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่ม 100บาท)

| คู่มือสอนช่างคอมพิวเตอร์  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ100 บาท)

| โครงงานวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (การทำตู้ลำโพง Sub Bass  ขนาด 15 นิ้ว) ราคา 120 บาท

| แผนการสอนอนุบาล 1 ทั้ง 2 เทอม ราคา 150

| แผนการสอนอนุบาล 2 ทั้ง 2 เทอม ราคา 150

| เตรียมสอบชั้นม.ปลาย  (คณิต/อังกฤ / สังคม / เคมี / ชัวะ/ฟิสิก) ราคา 100 บาท  (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| เตรียมสอบครู กทม. ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| แผนเทคโนโลยี ชั้นม. 1 + โครงงาน ราคา 120 บาท

| แผนเทคโนโลยี ชั้นม. 3 + โครงงาน ราคา 120 บาท

| แผนการสอน+โครงงานภาษาไทย ชั้น ป. 6 ราคา 100 บาท

| รวมแผนการสอนของ วพ อนุบาล-ม.6  ราคา  200 บาท

| cai เรื่องสมุนไพรยารักษาโรค ราคา 100 บาท

| cai เรื่องโรคเอส์ ราคา 100 บาท

| แผนการสอนพระพุทธศาสนาไตรสิกขา ราคา 100 บาท

| ซีดีช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ ราคา 100 บาท

| แบบบ้านประหยัดพลังงาน ราคา 50 บาท

| รวมสูตรต่างๆ  การปรับแต่งมือถือ ราคา 50 บาท

| cai เรื่องร่างกายมนุษย์ ราคา 100 บาท

| cai เรื่องอวกาศ ราคา 100 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ชั้น ม.4 (รายชั่วโมง สามารถนำไปปรับใช้ได้) เทอม 1 ราคา 250 บาท

| สอบ อบต. ภาค ข ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100บาท)

| สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ 100 บาท

| คู่มือสอบ ปลัดอำเภอ/ แนวข้อสอบภาคก. / เตรียมสอบข้าราชการกทม. / ประมวลกฎหมายไทย ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 170  บาท

| แผนการสอนการใช้คู่มือ E-book  ราคา  120  บาท

|แผนการจัดการเรียนรู้ ว40221 เคมี 1  ราคา  250 บาท

|รวมหลักสูตรสถานศึกษา 9  สาระ   สามช่วงชั้น ป.1-ม.3 ราคา  120  บาท

| หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ราคา  120  บาท

|รูปการ์ตูนไทย/กรอบลายไทย ราคา 50 บาท

| การวิจัยในชั้นเรียนสาระการงานอาชีพ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องกรสานมวย( นวัตกรรม/แผนการสอนประกอบ/เครื่องมือสำหรับกรวิจัย/รายงานการวิจัยในชั้นเรียน) ราคา 200 บาท

%  แผนสาระสุขศึกษา+ เอกสารประกอบการสอน ชั้น ป.6

%  แผนการสอน+หนังสืออ่านเพิ่มเติมการปลูกดอกดาวเรือง

%  แผนการสอน+หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้น ป.5 (ชุดบ้าน/ความเป็นอยู่ในบ้าน) การงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้น ป.3 (ยาเสพติด/สุขบัญญัติ10 /เพศศึกษา)  การงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + แบบฝึกทักษะ (ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่) ชั้น ม.2 กรงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + การใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน ชั้น ป.6 เรื่องสมการ/การแก้สมการ

%   แผนการสอน + หนังสืออ่านเพิ่มเติม (ประชากรกับสิ่งแวดล้อม) ชั้นม.5

%  แผนการสอน + เอกสารประกอบการสอน (กิจกรรมเข้าจังหวะ) ชั้น ป.6

%   แผนการสอน + บทเรียนสำเร็จรูป สุขศึกษา (เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ)

%  แผนการสอน + ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกรอ่านและการเขียน ชั้น ป.2 ภาษาไทย

%  แผนการสอน+ การใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน ชั้นอนุบาล

%  แผนการสอน+เอกสารอ่านเพิ่มเติม เรื่อง tent

%  แผนการสอน+ชุดฝึกลีลามือส่งเสริมทักษะทางการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

ติดต่อสอบถามพร้อมขอดูตัวอย่างได้ที่  fistfist1@hotmail.com, aorarr@gmail.com  , fistfist1.hi5.com

ส่งของทางไปรษณีย์และขนส่งแล้วแต่น้ำหนัก

สั่งจำนวนมากส่งฟรีค่ะราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย
ติดต่อ: aอีเมล์: 
โทรศัพย์: IP Address: 125.26.227.194

คำค้น:  บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องสารเสพติด ชั้นป6 | แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้นม2 | แผนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นม2 | แผนเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษ ชั้นป2 | แผนการสอนภาษาอังกฤษม2 | บทเรียนสำเร็จรูป วิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ค 22101 | แผนการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ม2 ตลาดร่ | แผนพอเพียงภาษาอังกฤษ ม2 | เศรษฐกิจพอเพียงอังกฤษ ป 2 | แผนการสอนmega goal ม2 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  10,000 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  10,000 บาท
  6,700 บาท
  2,000 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  7,300 บาท
  450 บาท
  8,700 บาท
  10,000 บาท
  8,700 บาท
  8,700 บาท
  17,990 บาท
 
  18,000 บาท