แผนการสอน แนวข้อสอบ พิมพ์งาน

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » การศึกษา อื่นๆ

แผนการสอน แนวข้อสอบ พิมพ์งาน
รายการจำหน่าย

 

*จำหน่ายเครื่องเข้าเล่มสันกาว มือสอง รุ่น TB 450 ราคา 7,000 บาท  + แผ่นกาวให้ด้วย (สามารถเข้าเล่มสันกาวได้หนาถึง 700  หน้า)

*รับพิมพ์งาน  รายงาน  งานวิชาการ  หน้าละ 6 บาท  สูตรคณิต/เคมี หน้าละ 9 บาท

- ข้อสอบต่าง ๆ ตามสถาบันติวต่าง ๆ , โรงเรียน, มหาวิทยาลัย ฯลฯ
- รายงานต่าง ๆ ( นักเรียน , นักศึกษา )
- งานพิมพ์ต่างๆ
- รับงานต่อจากร้านพิมพ์งานทั่วไป
- รับต่อจากท่านที่รับพิมพ์งานแล้วงานเยอะพิมพ์ไม่ทัน

*ปริ๊นงานสีดำหน้าละ 1 บาท  สีเต็มหน้าเอ4 หน้าละ  10 บาท

*เข้าเล่มเคลือบสันกาว เซนละ 40 บาท เริ่มที่ 35 บาท  เข้ามากกว่า 30 เล่ม (พิมพ์ปกฟรี)

*เข้าเล่มแลคซีน เล่มละ 7 บาท เข้ามากกว่า  80 เล่ม ลด 50 บาท(พิมพ์ปกฟรี)

*รับทำpowerpoint หน้าละ 6 บาท (10หน้าขึ้นไป)

*รับส่งe-mail/ โพตข้อความ

*รับพิมพ์หน้าซอง ซองละ 1 บาท

*ไรท์แผ่นซีดีแผ่นละ 20 บาท รวมแผ่น

*รับทำรายงานราคาตามความยากง่ายของรายงาน (ราคาพิเศษแน่นอนจ้า)

*scan แผ่น3บาท

*พิมพ์ตารางบัญชี หน้าละ 10 บาท

*บันทึกงานลงแผ่นซีดี 15 บาท/1แผ่นซีดี

*ถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ขาวดำ แผ่นละ 1 บาท (จำนวนมากตกลงกันอีกทีค่ะ)

J รับหาข้อมูล + ทำรายงาน + Print + เข้าเล่ม

เพียงบอกรายละเอียดหัวข้อรายงาน  จำนวนหน้าที่ต้องการ  ฟรีหน้าปก,  คำนำ,  สารบัญ,  บรรณานุกรม  และเข้าแล่ม 

พร้อมส่งอาจารย์ได้ทันที

 

รายการแผนการสอนและข้อสอบ อื่นๆ

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นม.6  ราคา  250 บาท

| ซีดีข้อมูลงานอาจารย์ 3 (ข้อมูล ชนพ/ จัดแฟ้ม / ตัวอย่างรูปเล่มแบบประเมิน) ราคา 60 บาท

| แผนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.5 ราคา  100 บาท

| คลังข้อสอบ ม.1-3 ราคา แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

|  แผนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป. 5 แผ่นละ 100 บาท

| โครงงานภาษาไทยช่วงชั้นที่  3  ราคา  100 บาท

| แผนภาษาไทย ชั้นม. 2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ชั้นม. 3 (วรรณคดีวิจักษ์/วิวิธภาษา) ราคา 120 บาท

| แผนสังคมศึกษา ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| แผนสังคมศึกษา ชั้นม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนอาหารดีท้องถิ่นไทย ราคา 100 บาท

| ใบงาน/ใบความรู้ ภาษาไทย ทุกชั้น 100 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ม.1 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาไทย ม2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม1 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ม3 ราคา 120 บาท

| 295 ทิปต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| คู่มือซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร np6050 ราคา 100  บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 าท)

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ราคา 250 บาท

| แผนการสอนความสัมพันธ์ระหว่างแรง ราคา 120 บาท

| แผนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 ราคา 100 บาท

|ข้อสอบ onet ปี 50 + เฉลย ถูกต้อง 100%  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ100 บาท)

| ข้อสอบปลายปีภาษาไทย ปี 52 ชั้น ม.4-6  แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| ข้อสอบปลายปีภาษาอังกฤษปี 2552 ชั้น ม.4-6  แผ่นละ 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ราคา 250 บาท

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ราคา 120 บาท

| แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 ราคา 120 บาท

| คลังข้อสอบ ป.1-6  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่ม 100บาท)

| คู่มือสอนช่างคอมพิวเตอร์  ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ100 บาท)

| โครงงานวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (การทำตู้ลำโพง Sub Bass  ขนาด 15 นิ้ว) ราคา 120 บาท

| แผนการสอนอนุบาล 1 ทั้ง 2 เทอม ราคา 150

| แผนการสอนอนุบาล 2 ทั้ง 2 เทอม ราคา 150

| เตรียมสอบชั้นม.ปลาย  (คณิต/อังกฤ / สังคม / เคมี / ชัวะ/ฟิสิก) ราคา 100 บาท  (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| เตรียมสอบครู กทม. ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100 บาท)

| แผนเทคโนโลยี ชั้นม. 1 + โครงงาน ราคา 120 บาท

| แผนเทคโนโลยี ชั้นม. 3 + โครงงาน ราคา 120 บาท

| แผนการสอน+โครงงานภาษาไทย ชั้น ป. 6 ราคา 100 บาท

| รวมแผนการสอนของ วพ อนุบาล-ม.6  ราคา  200 บาท

| cai เรื่องสมุนไพรยารักษาโรค ราคา 100 บาท

| cai เรื่องโรคเอส์ ราคา 100 บาท

| แผนการสอนพระพุทธศาสนาไตรสิกขา ราคา 100 บาท

| ซีดีช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ ราคา 100 บาท

| แบบบ้านประหยัดพลังงาน ราคา 50 บาท

| รวมสูตรต่างๆ  การปรับแต่งมือถือ ราคา 50 บาท

| cai เรื่องร่างกายมนุษย์ ราคา 100 บาท

| cai เรื่องอวกาศ ราคา 100 บาท

| แผนการสอนสังคมศึกษา ชั้น ม.4 (รายชั่วโมง สามารถนำไปปรับใช้ได้) เทอม 1 ราคา 250 บาท

| สอบ อบต. ภาค ข ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 100บาท)

| สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ 100 บาท

| คู่มือสอบ ปลัดอำเภอ/ แนวข้อสอบภาคก. / เตรียมสอบข้าราชการกทม. / ประมวลกฎหมายไทย ราคา 100 บาท (เป็นเล่มเล่มละ 170  บาท

| แผนการสอนการใช้คู่มือ E-book  ราคา  120  บาท

|แผนการจัดการเรียนรู้ ว40221 เคมี 1  ราคา  250 บาท

|รวมหลักสูตรสถานศึกษา 9  สาระ   สามช่วงชั้น ป.1-ม.3 ราคา  120  บาท

| หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ราคา  120  บาท

|รูปการ์ตูนไทย/กรอบลายไทย ราคา 50 บาท

| การวิจัยในชั้นเรียนสาระการงานอาชีพ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องกรสานมวย( นวัตกรรม/แผนการสอนประกอบ/เครื่องมือสำหรับกรวิจัย/รายงานการวิจัยในชั้นเรียน) ราคา 200 บาท

%  แผนสาระสุขศึกษา+ เอกสารประกอบการสอน ชั้น ป.6

%  แผนการสอน+หนังสืออ่านเพิ่มเติมการปลูกดอกดาวเรือง

%  แผนการสอน+หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้น ป.5 (ชุดบ้าน/ความเป็นอยู่ในบ้าน) การงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้น ป.3 (ยาเสพติด/สุขบัญญัติ10 /เพศศึกษา)  การงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + แบบฝึกทักษะ (ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่) ชั้น ม.2 กรงานอาชีพฯ

%  แผนการสอน + การใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน ชั้น ป.6 เรื่องสมการ/การแก้สมการ

%   แผนการสอน + หนังสืออ่านเพิ่มเติม (ประชากรกับสิ่งแวดล้อม) ชั้นม.5

%  แผนการสอน + เอกสารประกอบการสอน (กิจกรรมเข้าจังหวะ) ชั้น ป.6

%   แผนการสอน + บทเรียนสำเร็จรูป สุขศึกษา (เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ)

%  แผนการสอน + ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกรอ่านและการเขียน ชั้น ป.2 ภาษาไทย

%  แผนการสอน+ การใช้แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูน ชั้นอนุบาล

%  แผนการสอน+เอกสารอ่านเพิ่มเติม เรื่อง tent

%  แผนการสอน+ชุดฝึกลีลามือส่งเสริมทักษะทางการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

ติดต่อสอบถามพร้อมขอดูตัวอย่างได้ที่  fistfist1@hotmail.com, aorarr@gmail.com  , fistfist1.hi5.com

ส่งของทางไปรษณีย์และขนส่งแล้วแต่น้ำหนัก

สั่งจำนวนมากส่งฟรีค่ะราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย
ติดต่อ: aอีเมล์: 
โทรศัพย์: IP Address: 125.26.227.194

คำค้น:  บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องสารเสพติด ชั้นป6 | แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้นม2 | แผนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นม2 | แผนเศรษฐกิจพอเพียง ภาษาอังกฤษ ชั้นป2 | แผนการสอนภาษาอังกฤษม2 | บทเรียนสำเร็จรูป วิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ค 22101 | แผนการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ม2 ตลาดร่ | แผนพอเพียงภาษาอังกฤษ ม2 | เศรษฐกิจพอเพียงอังกฤษ ป 2 | แผนการสอนmega goal ม2 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  10,000 บาท
  150 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  0 บาท
  10,000 บาท
  6,700 บาท
  0 บาท
 
  2,000 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  10,000 บาท
  7,300 บาท
  450 บาท
  4,100
  8,700 บาท
  10,000 บาท
  8,700 บาท