วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » สอนภาษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2552 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มีนาคม 2552

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิด 2 สาขาวิชาคือ     - สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ     - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว    โดยทั้งสองสาขาวิชานี้จะเน้นการเรียนในระบบการจัดการ  คือ พัฒนาสู่การเป็นผู้บริหาร ผู้จัดทำระบบงาน โดยจะมีวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ การบริหารจัดการ การจัดการองค์กร ทรัพยากร ด้านจิตวิทยาเบื้องต้น แต่ทั้งนี้ในปี ที่ 1 จะเน้นการเรียนพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานที่ดีแล้วจึงจะเรียนสู่ระบบการ บริหารจัดการตามสาขาวิชา 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     - สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     - สาขาวิชาธุรกิจการบิน*     - สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก* โดย หลักสูตรนี้ เน้นด้านการเรียนเข้าสู่สายงานอาชีพโดยตรง และจะเน้นในอาชีพการบริการ เช่น งานทัวร์ มัคคุเทศก์  การจัดตั้งบริษัททัวร์ การโรงแรมทั้งส่วนหน้าและส่วนใน และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ปรับปรุงใหม่จากเดิมให้มีความทันสมัย ตรงต่อความต้องการในโลกปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเริ่มใช้ในปี 2552        และ ปัจจุบันกำลังพัฒนาสาขาขึ้นใหม่คือ สาขาธุรกิจการบิน และสาขาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก*  ซึ่งเป็นสาขายอดนิยมในปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก โดยวิทยาลัยเน้นการจัดทำการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ และคุณภาพ เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยวิทยาลัยได้พัฒนาร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะเปิดตัวสาขาในเร็วๆ นี้  และวิทยาลัยมีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนในปี 2552  ซึ่งการเรียนการสอนของวิทยาลัย ไม่เน้นเด็กที่เก่งภาษา แต่มีความพยายามและชอบที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม โดยวิทยาลัยมีการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษทุกภาคเรียนและมีการจัดเรียน ปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน รวมไปถึงจัดให้มีวิชาการเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ โดยผู้สอนมีทั้งชาวไทยที่มีดีกรีจบการศึกษาจากต่างประเทศ และชาวต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ และมีพื้นฐานเฉพาะด้าน   ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 02 2448909 หรือ 02 243 2240 - 7 ต่อ 490 และที่ Email:info_ic@ssru.ac.th   http://www.ssruic.com/">www.ssruic.com


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย
ติดต่อ: วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทาอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-244-8909IP Address: 58.137.217.248
มือถือ: 02-244-8909 จังหวัด: กรุงเทพมหานครดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  8,000 บาท
  12,500 บาท
  600 บาท
  600 บาท
  0 บาท
  6,000 บาท
  โปรดติดต่อสอบถาม
  ไม่ระบุ
  300 บาท
  5,555
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  200 บาท
  ไม่ระบุ
  350 บาท
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ