บริการแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ rewrite edit proofreading

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » งานประจำ

บริการแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ rewrite edit proofreading
  รับแปลเอกสารทุกประเภท   ตั้งแต่ เอกสารราชการ เอกสารวิชาการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา ใบสำคัญ สัญญา ใบรับรอง คู่มือ พร้อมประทับตรารับรอง บริการอย่างมืออาชีพ ...บริการทุกระดับ .. คุณภาพและราคา มั่นใจได้ ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลกว่า 20 ปี เช่น 
 
และในหลากหลายรูปแบบงานเขียน เช่น

บทคัดย่อ (Abstract)

บทความวิจัย (Research Paper)

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

เรียงความ/แต่ง/เรียบเรียง (Essay)

สัญญา ข้อตกลง (Agreement)

คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

คู่มือการใช้งานผู้ใช้ (Operation Manual)

ประวัติบริษัท (Company Profile)

งบการเงิน (Financial Statement)

งบดุล (Balance Sheet)

หนังสือมอบอำนาจ (Letter of Power)

หนังสือรับรองบริษัท (Certificate)

หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association)

ข้อบังคับบริษัท(Articles of Association)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท (Objectives)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (List of Shareholders)

รายงานประจำปี (Annual Report)

รายงานการประชุม (Meeting's Minutes)

ใบแสดงผลการเรียน (Official Transcript Record)

จดหมายสมัครงาน (Resume)

บัตรประชาชน (Identity Card)

ทะเบียนบ้าน (House Registration)

สูติบัตร/ใบสมรส/ใบหย่า (Birth/Marriage/Divorce Certificate)

หนังสือรับรองสถานะภาพโสด/แต่งงาน/ตาย

เนื้อหาเวปไซต์ (Website Content)

และอื่น ๆ 
 
 
Tel: 084 -022 7941 
   
Email: jeffavailable@yahoo.com    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เวป   www.รับแปลงานเอกสาร.com  


 


ราคา: 200 บาทต้องการ: รับจ้าง
ติดต่อ: บริการแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ rewrite edit proofreadingอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0840227941IP Address: 110.169.50.170
มือถือ: 0840227941 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

คำค้น:  แปลเอกสาร | แปลภาษา | แปลไทย อังกฤษ | แปลงานด่วน | รับrewrite | รับedit | รับproofreading | โรงงานเย็บยีนส์ เขียนเป็นภาษาอักฤษว่า |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  0 บาท
  0 บาท
  100 บาท
 
  0 บาท
  250 บาท
  280 บาท
  250 บาท
  0 บาท
 
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  50,000
  15,000
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ