ยินดีให้คำปรึกษา ด้านบัญชี สอบถามได้คะ

หน้าแรก » ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม » ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม อื่นๆ

ยินดีให้คำปรึกษา ด้านบัญชี สอบถามได้คะ
สำนักงานบัญชี เออาร์พี แอ็ดไวซอรี่ มีความยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร โดยเรามีบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน, จดทะเบียนแก้ไขบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

ด้วยประสบการณ์และจรรยาบรรณ คำนึงถึงความถูกต้อง พร้อมทั้งความเต็มใจและจริงในการให้บริการคำปรึกษาตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาทำการเมื่อคุณมีปัญหา เรามั่นใจว่าเราสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีและราคายุติธรรมแก่คุณ สำนักงานเรามีที่ตั้งที่แน่นอนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆที่สำนักงานได้ด้วยความยินดีค่ะ

บริการงานด้านบัญชี
*** ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี"ผู้ทำบัญชี"
*** ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ
*** วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
*** บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
*** ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ
*** ติดต่องานและประสานงานกับผู้สอบบัญชี เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ผู้สอบ
*** จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารต่อการยื่นงบกลางปี
*** จัดทำสปช.3 ฟอร์มในการยื่นงบการเงิน และจัดเตรียมเอกสารในการยื่นงบการเงิน

บริการการงานด้านภาษีอากร
จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
*** จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)
*** จัดทำและคำนวณภงด. 91 พนักงาน
*** จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
*** จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
*** จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย(ภพ.30, ภพ.36)
*** จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบ (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
*** คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบ (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
*** จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

บริการงานด้านวางระบบบัญชีและภาษีอากร
การวางระบบบัญชีมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าของธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับภาษีอากรและต้องเกี่ยวข้องกับ ระบบมาตรฐานการบัญชีและการวางระบบบัญชีทำให้ผู้ประกอบการสามารถ สามารถกำหนดทิศทางและมีการวางแผนภาษีและระบบเอกสารได้อย่างถูกต้อง
*** วางแผนภาษีและจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นต้องใช้
*** วางแผนระบบรายงานและระบบการตรวจสอบภายในกิจการ
*** กำหนดวิธีการและการออกแบบเอกสารให้ใช้เพื่อเหมาะกับธุรกิจ
*** จัดทำรายงานและการวางแผนการควบคุมให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบ
*** แนะนำการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ

บริการงานด้านประกันสังคม
*** จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
*** แบบแจ้งพนักงานเข้า-ออก
*** แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
*** การยื่นกองทุนทดแทนประจำปี
*** บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม

บริการด้านปิดงบการเงินสิ้นปี
*** ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีรายปี
*** จัดทำงบแยกประเภทรายปี/งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
*** จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด. 51) พร้อมนำส่งสรรพากร
*** จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด. 50) พร้อมนำส่งสรรพากร
*** จัดทำ (สบช. 3) และ บอจ. 5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

บริการด้านจดทะเบียนบริษัท
*** บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
*** บริการรับจดทะเบียนเลิกกิจการ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
*** บริการจดทะเบียน เพิ่ม-ลดทุน
*** จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนกรรมการที่อยู่ หรือวัตถุประสงค์ ฯลฯ
*** จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร


!!! สำนักงานมีระบบการควบคุมเอกสาร การเก็บเอกสารและสถานที่เก็บเอกสารอย่างพอเพียง ลูกค้าสามารถขอตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเอกสารของลูกค้าจะถูกจัดเก็บอย่างดีไม่สูญหาย

!!! พิเศษรับทำบัญชีรายเดือน ราคาไม่แพง ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษีทุกวันด้วยความจริงใจ (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 20.00)

!!! สำนักงานมีการทำประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ถูกต้องตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพบัญชี

!!! ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำด้วยความเต็มใจและจริงใจ โทรมาปรึกษาเราก่อนตัดสินใจนะค่ะ


สำนักงานฯ ขอขอบพระคุณท่านที่สนใจเปิดเข้ามาชมอ่านรายละเอียด และสำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ให้สำนักงานของเราได้มีโอกาสบริการท่านค่ะ


สนใจติดต่อ บริษัท เออาร์พี แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00

โทรศัพท์ : 02-245-2948, 084-712-8989
แฟ็กซ์อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง : 02-245-3701
E-Mail : info@arpadvisory.co.th, info.arpadvisory@gmail.com
Website : www.arpadvisory.co.th
Facebook : www.facebook.com/arpadvisory
Twitter : www.twitter.com/arpadvisory


   
  


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย
ติดต่อ: คุณตาลอีเมล์: 
โทรศัพย์: 022452948IP Address: 182.53.13.80
มือถือ: 0819847579 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

คำค้น:  สำนักงานบัญชี | รับทำบัญชี | วางระบบบัญชี | ตรวจสอบบัญชี | ปิดงบการเงิน | วางแผนภาษี | จดทะเบียนบริษัท |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  2,390 บาท
  70,000
  9,999 บาท
  9,999 บาท
  2,480 บาท
  5,990 บาท
  690,000 บาท
  2,990 บาท
  4,480 บาท
  5,990 บาท
  100 บาท
  5,990 บาท
  2,480 บาท
  4,480 บาท
  2,480 บาท
  2,480 บาท
  4,480 บาท
  1,700,000 บาท
 
  5,990 บาท