บริการโลจิสติกส์, ชิปปิ้ง, รถขนส่งสินค้า, ขนของ, นำเข้าจากจีน, Logistic, shipping ทั่วโลก

หน้าแรก » ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม » ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม อื่นๆ

บริการโลจิสติกส์, ชิปปิ้ง, รถขนส่งสินค้า, ขนของ, นำเข้าจากจีน, Logistic, shipping ทั่วโลก
บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี ทำธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของคนไทย บริการของเราประกอบไปด้วย   http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php%23sea">
บริการขนส่งภายในประเทศ (Domestic Transportation/Trucking)บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางบก ประกอบด้วย รถบรรทุกสี่ล้อ และหกล้อ, รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้คอนเทนเนอร์เย็นและแห้ง http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php%23sea"> <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->บริการขนส่งสินค้าทางเรือ (Sea Freight Services) ทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ให้บริการครอบคลุมท่าเรือทั่วทุกทวีป มากกว่า 250 เมือง ใน 75 ประเทศทั่วโลก http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php%23air"> <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ  (Air Freight Services) ทั้งสินค้าชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ ผ่านสายการบินมืออาชีพไปยัง Airport ปลายทางทั่วโลก   บริการขนส่งสินค้าในลักษณะหลายรูปแบบ   (Multi-Modal Transport) บริการ ขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางทะเล และทางบกในรูปแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่อง ที่ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีความรวดเร็ว เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก มีจำนวนมาก หรือสินค้าที่ บริการด้านขนส่งทางอากาศ หรือทางเรือไปไม่ถึง http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php%23abc"> บริการขนส่งแบบ Door to Door บริการขนส่งสินค้าสถานที่ตั้งโรงงานของลูกค้าที่ส่งออกไปถึงสถานที่ของผู้ ซื้อ โดยทางบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรให้กับท่านทุกขั้น ตอน รวมทั้งมีบริการขนส่งสินค้า แบบด่วนพิเศษ (Onboard Courier) ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php%23tank"> บริการขนส่งสินค้าประเภทของเหลว หรือก๊าซ (ISO Tank) เราเป็นตัวแทนในประเทศไทยให้กับ Suttons Group หนึ่งในผู้ให้บริการ ISO Tank ที่มีชื่อเสียงของโลก ในการให้บริการส่งสินค้าประเภทของเหลว และก๊าซ อาทิ สารเคมี น้ำมันพืช  น้ำมัน ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php%23heavy"> บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (Project & Heavy Lift Cargo Services) บริการ ขนส่งสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการขนส่งเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ปกติได้ อาทิ เครื่องจักรขนาดใหญ่อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมปิโต รเคมี หรือพลังงาน เป็นต้น ซึ่งเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มสมาชิก The Worldwide Project Consortium Ltd. ( WWPC) ที่เป็นเครือข่ายของผู้ชำนาญในการขนส่งสินค้าแบบ Project Cargo อยู่ทั่วโลก http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php%23goods"> บริการขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ  (Perishable Goods Transport)บริการ ขนส่งสินค้าประเภทพืชผักผลไม้และอาหารแช่แข็งที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็น พิเศษ ด้วยตู้คอนเทนเนอร์พิเศษที่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม  อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารทะเล เป็นต้น http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php%23cross"> บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Transport)ให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และกัมพูชา http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php%23truck"> บริการขนส่งแบบ Sea Speed Truck บริการขนส่งสินค้าไปยังเมืองท่าทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา โดยทางทะเลต่อด้วยรถบรรทุก ช่วยลดระยะเวลาการขนส่ง ส่งสินค้าได้ภายใน 21 วัน   บริการประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance) ใหบริการทำประกันภัยสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจและมั่นใจในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า โดยประกันภัยสินค้าจะคุ้มครองความเสียหาย หรือความสูญหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าทั้งทางบก และทางอากาศ http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php%23packing"> บริการบรรจุสินค้า (Packing Services) ให้บริการบรรจุสินค้า ทำไม้ Pallet การตีลังไม้ การทำ Lashing และ บริการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยสามารถให้บริการได้ทั้งใน และนอกพื้นที่ของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายมิให้เกิดกับสินค้าของท่าน   บริการด้านคลังสินค้า (Warehousing & Logistics Center) ให้บริการบริหารคลังสินค้าอย่างครบวงจร ด้วยระบบ WMS , การควบคุมการหยิบจ่ายสินค้ารวมถึงการกระจายสินค้า และการจัดส่งแบบ Milk Run   บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Broker)  บริการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออกทั้งในส่วนที่เป็นใบขนปากระวาง หรือใบขนแบบ BOI รวมถึงใบขนชนิดพิเศษต่าง ๆ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก ลดเวลา และขั้นตอนในการดำเนินพิธีการศุลกากรให้กับท่าน
 จุดเด่นของบริษัทคือ <!--[if !supportLists]-->ยท       <!--[endif]-->บริษัทไทยที่คุณภาพทัดเทียมกับบริษัทระดับนานาชาติรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008  <!--[if !supportLists]-->ยท       <!--[endif]-->ดำเนินการครบวงจร(One Stop Service) <!--[if !supportLists]-->ยท       <!--[endif]--> มีเครือข่าย (Agent & Network) ที่กว้างขวางในทวีปอเมริกาเหนือ สามารถครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 49 เมือง 25 มลรัฐ ในสหรัฐอเมริกา และอีก 4 เมือง ใน 4 มลรัฐ ของแคนาดา ทำให้บริการลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร <!--[if !supportLists]-->ยท       <!--[endif]-->เอกสาร B/L (Bill of Lading) ทุกฉบับของบริษัทฯ มีการทำประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบ (Liability Insurance) <!--[if !supportLists]-->ยท       <!--[endif]-->เป็นสมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(TIFFA),สมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนสงสินค้าทางอากาศ(TAFA)อัน เป็น หลักประกันที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี <!--[if !supportLists]-->ยท       <!--[endif]-->มี ความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าไปยังทวีปอเมริกาเหนือ ทำให้สามารถเสนอราคาค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ และได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ OTI (OCEAN TRANSPORT INTERMEDIARY) จากหน่วยงาน FEDERAL MARITIME COMMISION (FMC) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สนใจติดต่อ     คุณดรุณวรรณ  มอญเจริญ     โทร 02 689 1122 # 361-364     บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด     251 - 251/1 ซอย ภักดี ถนน พระราม 3  บางคอแหลม  กรุงเทพ 10120     Email:  csmm@leogloballogistics.com Link: http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php">http://www.leogloballogistics.com/leoglobal/leoservice-t.php


http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php"> http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php">KeyWord/Taghttp://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php"> http://www.yenta4.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leogloballogistics.com%2Fleoglobal%2Fleoservice-t.php"> บริการขนส่งสินค้า, รถขนส่ง, ขนของ, โลจิสติกส์, ชิปปิ้ง, Logistic, shipping, นำเข้าจากจีน


   


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย
ติดต่อ: บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02 689 1122 # 3IP Address: 113.53.166.15

คำค้น:  บริการโลจิสติกส์ | ชิปปิ้ง | รถขนส่งสินค้า | ขนของ | นำเข้าจากจีน | logistic | shipping | ทั่วโลก | บริการรับจัดการขนส่ง iso tank | ชิปปิ้ง จีน |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  2,390 บาท
  70,000
  9,999 บาท
  9,999 บาท
  2,480 บาท
  5,990 บาท
  690,000 บาท
  2,990 บาท
  4,480 บาท
  5,990 บาท
  100 บาท
  5,990 บาท
  2,480 บาท
  4,480 บาท
  2,480 บาท
  2,480 บาท
  4,480 บาท
  1,700,000 บาท
 
  5,990 บาท