เปิดแล้ว คอร์ส IGCSE, SAT II (Subject test), CU-ATS, CU-ATS (Nano), MUIC (Math)

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » สอนพิเศษ

เปิดแล้ว คอร์ส IGCSE, SAT II (Subject test), CU-ATS, CU-ATS (Nano), MUIC (Math)
Siam Tutor เปิดคอร์ส IGCSE วิชา Math ( 0580 Mathematics extended, 0607 International math) , 0625 Physics , 0610 Biology , 0620 Chemistry ทั้ง core และ extended โดยอาจารย์ที่จบการศึกษามาจากทางด้านนั้นๆ โดยตรง ส่วนหนี่งที่เป็นจุดเด่นของสยามติวเตอร์ที่มีความแตกต่างจากสถาบันอื่น คือ เราเชื่อว่า ?ครูแต่ละคนย่อมมีความชำนาญเฉพาะด้านเท่านั้น ไม่มีครูท่านใดที่สามารถสอนได้ทุกวิชา ดังนั้นการสอนที่ได้ผลที่สุดคือการสอนโดยครูที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนั้นๆ โดยตรง? ซึ่งสยามติวเตอร์เป็นสถาบันที่เน้น กลุ่มวิชาทางด้าน science และ math โดยเฉพาะ โดยพี่ๆ มีกลยุทธ์การสอน และการฝึกการเขียนตอบเพื่อให้น้องๆ ได้คะแนนดีๆ ซึ่งจากประสบการณ์การสอน ที่พี่ๆ ทุกคนได้วิเคราะห์มา พบว่าการสอบ IGCSE เป็นข้อสอบที่ไม่ยาก เน้นความเข้าใจ และคำถามส่วนใหญ่สามารถนำมาใช้จริงได้ในชีวิตประจำวัน แต่ความยากอยู่ที่เป็นข้อสอบที่ผู้สอบสามารถตอบได้แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) ส่วนที่มักจะทำให้น้องๆ ไม่ได้คะแนนตามที่คาดไว้คือ การตอบให้ตรงกับ keyword ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่นำมาใช้ในการให้คะแนน
พี่ๆ สยามติวเตอร์ทุกคน มั่นใจและเชื่อมั่นว่าจะทำให้น้องๆทุกคนสามารถตอบได้ตรงกับ keyword ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้คะแนน สูงๆ ตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นแนวทางการสอนที่จะทำให้ได้ผลดีที่สุดสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะไปสอบคือ การหัดทำข้อสอบจริง ภายหลังจากการเรียนเนื้อหาทั้งหมดแล้ว เพราะจะเป็นการทบทวนตลอดจนทำให้น้องๆ รู้แนวข้อสอบว่าเป็นอย่างไร มีจุดใดเป็นจุดเน้น จุดใดเป็นจุดที่ผิดบ่อย ตอบอย่างไรให้ได้คะแนนเต็มจึงได้ A* มาครอบครอง
ดังนั้น สถาบัน สยามติวเตอร์ จึงมีข้อสอบเก่า (Past paper) "แจกฟรี" สำหรับน้องๆ ที่เรียนตั้งแต่ปี 2002 จนถึงปัจจุบันรวมเล่มให้น้องๆและทำการสอนโดยครูประจำสถาบันโดยเฉพาะ (มีประสบการณ์การสอนเด็กนานาชาติมากมาย) และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องๆทุกคน และสำหรับน้องๆที่ไม่ค่อยเข้าใจโจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านและทำข้อสอบไม่ได้นะจ๊ะเพราะพี่ๆจะอ่านและแปลโจทย์เป็นภาษาไทยให้หากน้องต้องการ เพื่อที่ทำให้การเรียนของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุด
และสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการสอบ IGCSE เพื่อเป็นการสอบเทียบสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย น้องๆไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษกันนะ เนื่องจากการให้คะแนนในการสอบ เป็นการให้ตาม keyword ดังนั้นนักเรียนที่อ่อน Grammar ก็สามารถได้ A* ได้เช่นกัน

คอร์ส SAT II, CU-ATS, CU-ATS (Nano) นั้น เนื้อหาที่ใช้สอบ มีความแตกต่างจาก เนื้อหาที่นักเรียน เรียนในห้อง เนื่องจากมีการเน้นทักษะ ไหวพริบ ในการแก้ปัญหา มากกว่าการที่จะทำโจทย์ให้ออกมาซับซ้อนหลายๆ เหมือนที่เรียนในห้องเรียนของระบบไทย อีกทั้งยังมีตัวเลือกที่เอาไว้ใช้หลอกน้องๆ ที่ไม่เคยฝึกทำโจทย์ จึงทำให้หลายๆ ครั้งนักเรียนที่คิดว่าทำข้อสอบได้ กลับไม่ได้คะแนนดังที่คิดไว้
ดังนั้นการสอนที่จะทำให้การสอบ SAT II ได้ผลนั้น จึงต้องเป็นการสรุปเนื้อหาโดยย่อ และเน้น การทำโจทย์ แนวข้อสอบเป็นหลัก เพื่อที่จะทำให้น้องๆ สามารถรู้ได้ว่าโจทย์สามารถ หลอกในส่วนไหนได้บ้าง ประกอบกับครูที่ทำการสอนนั้น ต้องมีความชำนาญในเนื้อหาเป็นอย่างดี รู้ว่าต้องสอนเน้นในส่วนใดบ้างที่นักเรียนผิดบ่อย และทำการเน้นในจุดนั้นๆ เพื่อทำให้นักเรียนไม่พลาดเวลาสอบจริง
สยามติวเตอร์ คือผู้ชำนาญในการสอน SAT II subject test ในวิชา Physics Chemistry Biology อย่างแท้จริง เนื่องจากทุกๆ ปี มีน้องๆที่เรียนกับเราแล้วประสบความสำเร็จในการสอบ SAT II อย่างมากมาย อีกทั้งการสอนของเรา เป็นการสอนเน้นประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนเป็นหลัก ดังนั้น จึงทำการสอนแบบ กลุ่มย่อย (ไม่เกิน 6 คนเท่านั้น) ทำให้ผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน อย่างแน่นอน

คอร์ส Math สาหรับสอบเข้า MUIC โดยเฉพาะ
Siam tutor เปิดสอน คอร์ส คณิตศาสตร์ สาหรับสอบเข้า มหิดล อินเตอร์ (MUIC) โดยเฉพาะ เหมาะสาหรับน้องๆ ที่ต้องการสอบเข้า MUIC แต่ไม่ชอบวิชา Math (แต่ยังไงก็ต้องสอบอยู่ดี ^ ^) เพื่อจะได้ไม่จาเป็นต้องเรียน Pre-college (PC)
แนวทางสาหรับการสอนคอร์สนี้คือ พี่ๆ จะทาการสรุปเนื้อหาที่ต้องใช้ในการสอบให้ และหลังจากนั้นก็จะเป็นการฝึกทาแนวข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบจริง และหลังจากน้องๆ เรียนเนื้อหาจบและฝึกทาโจทย์ได้ระดับหนึ่งแล้ว ก็จะมีการจัดสอบเสมือนจริงให้กับน้องๆ เพื่อดูคะแนนที่ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ และมีจุดไหนบ้างที่ยังเป็นจุดบกพร่องอยู่ เพื่อที่น้องๆจะได้สามารถนามาปรับปรุง และ นาเนื้อหาส่วนที่ไม่เข้าใจมาถามพี่ๆ ได้
สรุปคือ เมื่อน้องๆเรียนผ่านคอร์สนี้แล้ว ความรู้ที่น้องได้ไปจะสามารถนาไปใช้ได้จริง สาหรับการเรียนใน ระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการสอนเป็นการสอนแบบเน้นความเข้าใจ ไม่ได้สอนแบบท่องจา

สนใจติดต่อหาพี่ๆ Siam Tutor ตอนนี้ เพราะการศึกษาไม่ใช่เรื่องล้อเล่น จะไปเสี่ยงกับครูสมัครเล่นทำไมจ๊ะ ?Siam Tutor the expertise in Math and Science? ดูผลงานได้ที่ รายละเอียดของสถาบัน
สยามติวเตอร์ www.siamtutor.com
อาคาร CP-tower 3 ชั้น 2 ติดลานจอดรถ อาคาร B

ที่ตั้ง : 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เดินทางสะดวก รถไฟฟ้า BTS สถานี พญาไท (เดินลงทางออกหมายเลข 3)
โทรศัพท์ 0 2640 4009
โทรสาร 0 2640 4009
hot-line : 081-754-1592 


ราคา: ไม่ระบุต้องการ: รับจ้าง
ติดต่อ: Siamtutorอีเมล์: 
โทรศัพย์: IP Address: 58.8.142.192
มือถือ: 081-754-1592 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

คำค้น:  course | igcse | nano | muic | math | physics | biology | chemistry | คอร์ส | เรียนพิเศษ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท
 
  200 บาท
  200 บาท
  42,200 บาท
 
  200 บาท
  200 บาท
  0 บาท
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท