ทีม งานจากจุฬา เพื่อแปลงานเอกสารทุกด้าน งานด่วน งานเร็ว งานดี !รับสอนพิเศษ

หน้าแรก » งาน และ การศึกษา » สอนพิเศษ

ทีม งานจากจุฬา เพื่อแปลงานเอกสารทุกด้าน งานด่วน งานเร็ว งานดี !รับสอนพิเศษ
รับแปลงานเอกสารทุกชนิด เรามีทีม งานจากจุฬา เพื่อแปลงานเอกสารเฉพาะสาขาวิชา และทุกด้าน งานด่วน งานเร็ว งานดี !รับแปลงานเอกสารทุกชนิด เรามีทีม งานจากจุฬา เพื่อแปลงานเอกสารเฉพาะสาขาวิชา และเฉพาะด้าน โดยมีประสบการณ์แปลกว่า 20 ปี ดังต่อไปนี้
-ด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ อาทิเช่น เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-วิศวกรรม
-บริหารจัดการ
-กฎหมาย
-วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ (Thesis & IS) บทคัดย่อ
- จิตวิทยา ปรัชญา
-เอกสารวิชาการ ตำราเรียน และคู่มือต่าง ๆ
-บทความทั่วไป
-เวปไซต์ ข่าวสารจากอินเทอร์เนต

• รับแปลเอกสารสัญญาทางธุรกิจ เอกสารสัญญาทางกฎหมาย
• แปลคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
• แปลจดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
• แปลรายงานการประชุม
• แปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
• แปลเอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ
• แปลคู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
• แปลเว็บเพจ เว็บไซต์
• แปลเอกสารใบผ่านงาน ใบรับรองการทำงาน
• แปลหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือบทความอื่นๆ
• รับแปลเอกสารหรือจดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
• รับแปลเอกสารประเภทรายงาน
• แปลบทสัมภาษณ์ บทสนทนา
• บทคัดย่อ (Abstract)
• บทความวิจัย (Research Paper)
• วิทยานิพนธ์ (Thesis)
• เรียงความ (Essay)
• สัญญา (Agreement)
• คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
• คู่มือผู้ใช้ (End-User Manual)
• ประวัติบริษัท (Company Profile)
• งบการเงิน (Financial Statement)
• งบดุล (Balance Sheet)
• หนังสือมอบอำนาจ (Letter of Power)
• หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association)
• รายงานประจำปี (Annual Report)
• ใบแสดงผลการเรียน (Official Transcript Record)
• จดหมายสมัครงาน (Resume)
• บัตรประชาชน (Identity Card)
• ทะเบียนบ้าน (House Registration)
• สูติบัตร/ใบสมรส/ใบหย่า (Birth/Marriage/Divorce Certificate)
• เนื้อหาเวปไซต์ (Website Content)
• และอื่นๆ
• อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
การรับงาน
ทางโทรศัพท์ 0843888187
ทางอีเมล์ natnipat@hotmail.com
การส่งงานที่แปลเสร็จแล้ว
วิธีรับ-ส่ง งาน ทาง email

จะส่งงานที่แปลเสร็จแล้วกลับไปให้ทางอีเมล์ หรือวิธีอื่นๆ ตามที่ท่านสะดวก
สามารถเร่งงาน หรือแจ้งวัน Deadline ที่จะรับงานได้
อัตราค่าบริการ
งานแปลราคาเฉลี่ยพร้อมพิมพ์
อังกฤษ - ไทย 150-200 บาท
ไทย - อังกฤษ 200-250 บาท ต่อหน้า
มาตรฐานของหน้าขนาด A4 Font Cordia New 16
ราคาสามารถต่อรองกันได้ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ปริมาณของงานและความเร่งด่วนของงาน
ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดเป็นค่าแปล
แปลภาษา,แปลดี,แปลเอกสาร,ล่าม,ภาษาอังกฤษ,แปลด่วน,แปลเร็ว,แปลถูก,แปลงาน
• อัตราค่าบริการ
งานแปลราคาเฉลี่ยพร้อมพิมพ์
อังกฤษ - ไทย 100-200 บาท
ไทย - อังกฤษ 150-250 บาท ต่อหน้า
มาตรฐานของหน้าขนาด A4 Font Cordia New 16
ราคาสามารถต่อรองกันได้ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ปริมาณของงานและความเร่งด่วนของงาน
ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดเป็นค่าแปล

• วิธีการชำระเงิน
โอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย, ไทยพาณิชย์ , กสิกรไทย, ออมสิน
(รายละเอียดบัญชีจะแจ้งให้ทราบหลังการติดต่องานเข้ามา

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น อินเตอร์ การสอบทุกอย่าง ประสบการณ์ กว่า10 ปี และ ชีววิทยา ราคา เริ่มต้น ชั่วโมงละ 150 บาทเท่านั้น
Also English in all level .I am very fluently in speaking and also effectively in all other skills. I also have willing to teach biology and Medical English skills as I am studying veterinary.ราคา: ไม่ระบุต้องการ: ขาย
ติดต่อ: กทางอีเมล์ natnipat@hotmail.com การส่งงานที่แปลเสร็จแล้ว วิธีรับ-ส่ง งาน ทาง emailอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0843888187IP Address: 110.49.225.47
มือถือ: 0843888187 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

คำค้น:  แปลภาษา | แปลดี | แปลเอกสาร | ล่าม | ภาษาอังกฤษ | แปลด่วน | แปลเร็ว | แปลถูก | แปลงาน | สอนพิเศษ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท
 
  200 บาท
  200 บาท
  42,200 บาท
 
  200 บาท
  200 บาท
  0 บาท
  200 บาท
  200 บาท
  200 บาท