หาพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน ดูแลเฝ้าไข้ แม่ครัว ติดต่อเรานะคะพร้อมให้บริการ

หน้าแรก » แม่ และ เด็ก » แม่ และ เด็ก อื่นๆ

หาพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน ดูแลเฝ้าไข้ แม่ครัว ติดต่อเรานะคะพร้อมให้บริการ
  บริการจัดส่งแม่บ้าน 
• คุณสมบัติของการให้บริการของเรา • ทำไมต้องเลือกใช้บริการของเรา...โทรเลย 092-4651988 
พนักงานของเราทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติตามระเบียบของทางศูนย์และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปีพนักงานของเราทุกคนได้ผ่านการอบรมในการออก 
ปฏิบัติงานตาม สายงานนั้นๆ และในการออกปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล ทางเรามีความยินดีให้บริการอีกทั้งยังยินดีให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านก่อนการตัดสินใจเพราะ 
ทางศูนย์เราตระหนักดีว่าการที่ท่านฝากคนที่ท่านรักและห่วงใยที่สุดให้ กับทางศูนย์เราดูแล ทางทีมงานของเราทุกคนมีความยินดีและเต็มใจให้บริการแก่ทุกท่านและคนที่ท่าน 
รักดุจครอบครัวจากครอบครัวท่านเองและขอขอบคุณทุกท่านที่มีไว้วางใจกับทีมงานด้วยความรักและจริงใจอีกทั้งรอยยิ้มจากทีมงานของเราทุกคน ท่านจึงสามารถไว้วางใจเรา 
ได้ว่า เราจะดูแลใส่ใจคนที่ท่านรักและห่วงใยได้ เป็นอย่างดีเยี่ยม เพราะพนักงานของเราผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งความสะอาด กิริยามารยาท และวิชาชีพการบริบาลอีก 
ทั้งทางศูนย์ยังมีการเพิ่มเติมความรู้ให้แก่พนักงานอยู่เสมอๆ โดยพยาบาลวิชาชีพ ด้วยบริการที่เปิดบริการลูกค้ามากว่า 10 ปี 

• บริการของเรา มีดังนี้ 
....................................................................................................................... 

• พี่เลี้ยงเด็ก 
คุณสมบัติของพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก 
พนักงานพี่เลี้ยงเด็กทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรในการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็ก 
เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45 ปี 
มีใจรักในสายงานด้านการบริบาลและบริการ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ 
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-10 ปี มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6-ม.3 

• หน้าที่โดยสังเขป 
๐ จัดเตรียมอาหารเสริมสำหรับเด็กเช่น นม ของว่าง 
๐ ทำทุกอย่างสำหรับเด็กเช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว 
๐ การอาบน้ำ เตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว 
๐ ดูแลทำความสะอาดห้องนอน บริเวณที่เล่นของน้อง ซักรีดเสื้อผ้าน้อง 
๐ ดูแลเรื่องความปลอดภัยของน้อง ตลอดเวลาที่น้องอยู่กับพี่เลี้ยง 
๐ ศึกษาพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้เหมาะสม 
๐ เมื่อเด็กมีไข้หรือเป็นหวัด ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่น เช็ดตัวลดไข้ 
๐ และแจ้งให้คุณแม่หรือผู้ปกครองเด็กทราบในโอกาสแรก 
๐ อัตราค่าบริการ 12,000-16,000 บาท • ดูแลผู้สูงอายุ 
คุณสมบัติพนักงานดูแลผู้สูงอายุ-เฝ้าไข้ผู้ป่วย 
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ 
และมีใจรักในงานการบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้น 
จากทางศูนย์ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45 มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ 
ไม่ต่ำกว่า 2-10 ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6-ม.3 

• หน้าที่โดยสังเขป 
๐ อาบน้ำ - เช็ดตัว - เปลี่ยนเสื้อผ้า 
๐ ดูแลการขับถ่าย - จัดยา อาหาร ( ป้อนหรือฟีด ตามอาการผู้สูงอายุ ) 
๐ ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย 
๐ ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ 
๐ ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้าอื่นๆของผู้สูงอายุ 
๐ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุเช่น อ่านหนังสือให้ฟัง พาเดินเล่นให้ได้ผ่อนคลายจิตใจ 
๐ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้สูงอายุ 
๐ คอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุทุกวัน 
๐ อัตราค่าบริการ 13,000-16,000 บาท 
....................................................................................................................... 


• แม่บ้าน-แม่ครัว 
คุณสมบัติของพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว 
พนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว เป็นเพศหญิง อายุ 18-50 ปี มีความรู้ความสามารถ 
ในการทำอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรงานแม่บ้านและตรวจสอบประวัติ 
อีกทั้งสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ มีใจรักในงานด้านบริการและมีความอดทนดีเยี่ยม 

• หน้าที่โดยสังเขป 
๐ ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ไป 
๐ ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน 
๐ กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำตนไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้ 
๐ ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว 
๐ ช่วยเปิด -ปิด ประตูเมื่อมีรถผ่าน เข้า-ออก 
๐ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านทั้งหมด ทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน 
๐ เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนการบ้านน้อง ช่วยฝึกสอนหนังสือ(เด็กโต) 
๐ อื่นๆตามคำแนะนำของคุณแม่ 
๐ อัตราค่าบริการ 9,000-12,000 บาท 


• เฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วย 
พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและมีใจรักในงานการบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติ 
และสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิงอายุตั้งแต่ 18 - 45 ปี 
มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2- 10 ปีขึ้นไป 
มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6-ปริญญาตรี และจบหลักสูตรบริบาล 

• หน้าที่โดยสังเขป 
๐ อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ 
๐ จัดยา จัดอาหาร (ป้อนหรือฟีตตามอาการ) 
๐ ให้อาหารทางสายยางดูดเสมหะ(กรณีผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง) 
๐ ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล 
๐ ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงการพูดคุยสนทนา 
๐ ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน-อุปกรณ์ของผู้ป่วยและซักรีดเสื้อผ้า 
๐ ปฏิบัติตามคำสั่งผู้จ้างแย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วย 
๐ คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยทุกวัน หากผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที 
๐ ทำอาหารให้ผู้ป่วย ทั้งธรรมดา อาหารปั่น ตามสูตรที่ทางโรงพยาบาลให้มา 
๐ อัตราค่าบริการ 13,000-16,000 บาท 
สนใจติดต่อ...เราได้ตลอดเวลา 092-4651988 
ราคา: 
สภาพสินค้า: ใหม่


 


ราคา: ต้องการ: บริการ
ติดต่อ: มนัสวีอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0924651988IP Address: 124.122.35.155
มือถือ: 0954651988 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
เลขบัตรประชาชน: 1270300005XXX
ที่อยู่: รังสิต

คำค้น:  หาแม่บ้าน | ต้องการแม่บ้าน | หาพี่เลี้ยงเด็ก | ต้องการพี่เลี้ยงเด็ก | แม่ครัว | ดูแลเฝ้าไข้ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
  500 บาท
  415 บาท
 
 
  850 บาท
  2,700
 
  1,000 บาท
  590 บาท
  0 บาท
  9,000 บาท
  1,150 บาท
  0 บาท
  8,500 บาท
  630 บาท
  0 บาท
 
  280 บาท
  0 บาท