ก ค ศ 10 Doc

ก ค ศ 10 doc

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ก ค ศ 10 doc

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ห้องเรียนครูบ๋อม: ว่าด้วยวิทยฐานะ
. 10 : สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ รายงานสำนักงาน ...แบบสรุป ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ... ฉบับ word (doc) พร้อมตัวอย่างจากครูบ๋อม ...
http://gtb-room.blogspot.com/2009/12/blog-post_1494.html

คำค้น: ก ค ศ 10 doc
 ตัวอย่างการเขียน ...1-3 แบบใหม่ - เว็บโรงเรียน
ตัวอย่างการเขียน ...1-3 แบบใหม่. ... โครงการ เรียนภาษาอังกฤษ sky cambrid แบบ online ของ สกส .... ชุดที่ 2 สระหาคู่.doc ... โปรแกรมช่วยโหลด IDM 6.0 B10 + ...
http://www.thaischool.in.th/tringam/data-21001/

คำค้น: ก ค ศ 10 doc
 แบบคำขอวิทยฐานะ ... 1-3 (ไฟล์ word) - โรงเรียนบ้านโพนงาม
แบบคำขอวิทยฐานะ ... 1-3 (ไฟล์ word) ... จ. อ. พ. พฤ. . ส. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31 ...
http://www.banphonngam.com/data-8604.html

คำค้น: ก ค ศ 10 doc
 สายงานการสอน - นราธิวาส เขต 1
6/1.1 .ค.ศ. 6/1.2 .ค.ศ. 6/1.3 .ค.ศ. 7/1 153. .ค.ศ. 8/1 .ค.ศ. 9 และ ... 10). การ ประเมินดานที่3 ดานผลการปฏิบัติงาน. 193. คําชี้แจงการประเมินดานที่ 3. 194 ...
http://www.nara1.org/web/attachments/076_1 สายงานการสอน.pdf

คำค้น: ก ค ศ 10 doc
 หลักฐานที่ครูจะต้องจัดส่งพร้อมผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/255 ...
รายการ. จำนวน. หมายเหตุ. 1. แบบเสนอขอรับการประเมิน (... 1/1). 4 ชุด. ผู้เสนอขอ จัดส่ง สพป. พร้อมหนังสือนำส่ง. 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน. - สายผู้สอน ... 3/1 ...
http://202.129.207.74/srk2/images/liek.doc

คำค้น: ก ค ศ 10 doc
 ...4 (ตัวอย่าง)
... 4. ส าหรับกรรมการชุดที่1. แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ. ส าหรับทุกตาแหน่งและทุกวิทยฐานะ. ประเมิน. O. ครั้งที่ 1. O ...
http://www.kruloei.info/doc/teacher/4.pdf

คำค้น: ก ค ศ 10 doc
 ... 11/1.1 ส าหรับกรรมการชุดที่ 2 แบบบันทึกการประ
... 11/1.1. ส าหรับกรรมการชุดที่ 2. แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติ งาน ... รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขั้น ... สูงกว่าของผู้เรียนปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ...
http://www.kruloei.info/doc/teacher/11_1.1.pdf

คำค้น: ก ค ศ 10 doc
 ธ 1154 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
. ด่วนมาก ที่ ธ 0203.7/ว 30 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 จึงปรับเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา. ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ...รับรอง จำนวน 10 ราย ...
http://www.ratchaburi1.org/word/file457.doc

คำค้น: ก ค ศ 10 doc

ก ค ศ 10 doc