กับระบบงาน

กับระบบงาน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ กับระบบงาน

 [ ลงประกาศ ]
 กระบวนงานของระบบ - ระบบข้อมูลสถิติท้องถิ่น
กระบวนงานของระบบ แบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ(Business Process Model). แบบ จำลองกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Model) ...
http://thailocal.nso.go.th/nso-cms/process.html

คำค้น: กับระบบงาน
 ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการ (พบยส.) โปรแกรม บสต . สามารถเชื่อมฐานทะเบียนราษฏร์ ได้เวลา 6.00 น - 24.00 น. ทุกวัน.
http://antidrug.moph.go.th/

คำค้น: กับระบบงาน
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) จะมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นสำหรับการแสกน เอกสาร แนบไฟล์เอกสาร และการเรียกดูภาพเอกสาร เพื่อให้รองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้  ...
http://e-filing.bopp.go.th/

คำค้น: กับระบบงาน
 คู่มือ โปรแกรมสาธิต และ การแก้ไขปัญหาระบบงาน e-GP
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ. หัวหน้าสำนักงาน(หน่วยจัดซื้อ). หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ. เจ้าหน้าที่ พัสดุ. คลังเขต. คลังจังหวัด. ผู้ดูแลระบบ. ผู้ดูแล สตง.และอื่นๆ. เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ.
https://process.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/agc/public_download_popup.jsp?id=1

คำค้น: กับระบบงาน
 ระบบงานบริการทั่วไป - RMUTI
*ในการดำเนินงานระบบ ESS สามารถใช้ได้กับ web browser Internet Explorer 8 ( IE8 ) เท่านั้น (แจ้งนักศึกษาหากใช้ IE10 จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบได้เลย)*.
http://ess-app.kkc.rmuti.ac.th/rmuti/registration/

คำค้น: กับระบบงาน
 เข้า สู่ ระบบ สารสนเทศ เพื่อ งาน ทะเบียน นักศึกษา
ศูนย์รับแจ้งปัญหาและข้อมูลการลงทะเบียน: หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน ผ่านอินเทอร์เน็ตติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ...
http://klogic.kmutnb.ac.th/

คำค้น: กับระบบงาน
 วันรับรองระบบงานโลก เรื่อง การรับรองระบบงาน กับ การอำนวยความสะดวก ...
การสัมมนา. เรื่อง การรับรองระบบงาน กับ การอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ “ Accreditation : Facilitating World Trade”. เนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลก
http://www.tisi.go.th/seminar/courseview.php?id=233

คำค้น: กับระบบงาน

กับระบบงาน