การทําบายศรี

การทําบายศรี

รูป   รายละเอียด ราคา
  ไม่ระบุ
  1,000
  500 บาท
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การทําบายศรี

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 2 - YouTube
26 ส.ค. 2010 ... การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 2. poompunya·13 videos. SubscribeSubscribed Unsubscribe 167. 246,263. Like 231 Dislike 11. Like ...
http://www.youtube.com/watch?v=Ka85LPPmoEo

คำค้น: การทําบายศรี
 องค์ความรู้ เรื่อง การทำบายศรีสู่ขวัญ โดย นางสาวอภิญญตา ทนะขว้าง
องคค วามรูเรื่อง. การทํา บายศรีสูข วัญ. เรียบเรียงโดย. นางสาวอภิญ ญตา ทนะขวาง. นัก วิชาการวัฒ นธรรมชํานาญการ. สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดนา น ...
http://province.m-culture.go.th/nan/ong/tumbuysree.pdf

คำค้น: การทําบายศรี
 การทำบายศรี บธ.บ3.9กข - YouTube
14 ก.ย. 2012 ... วิดีโอสื่อการสอนการทำบายศรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ...
http://www.youtube.com/watch?v=k_TXcK-fVB8

คำค้น: การทําบายศรี
 การทำดอกไม้บายศรี ตอน2 - YouTube
25 ธ.ค. 2012 ... พิธีบวงสรวงวัดสวนหินผานางคอย ๑๗ธคby Sripai Kunswhang 14 views · 9:54. Watch Later การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 3by poompunya 52,443 views ...
http://www.youtube.com/watch?v=CV2HNZra5Us

คำค้น: การทําบายศรี
 เรื่องที่่ ๑๐ การเย็บตัวลูกบายศรี - YouTube
1 ส.ค. 2012 ... สื่อการสอนเรื่อง การเย็บตัวลูกบายศรี โดย ครูกรรณิการ์ พรหมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาเมือง อ. ... 2 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการทำบายศรี ...
http://www.youtube.com/watch?v=EcYOPi_yQns

คำค้น: การทําบายศรี
 การทำบายศรี - CHM
คุณธวัชชัยสืบทอดภูมิปญญาการทําบายศรีมาจากลุงซึ่งลุงก็ไดรับการถายทอดมา. จาก ยาทวดอีกทอดหนึ่ง คุณธวัชชัยสนใจการทําบายศรีมาตั้งแตเปนเด็ก ซึ่งนอกจากจะ ...
http://chm-thai.onep.go.th/chm/data_province/Chiangmai/DATA/Philosopher/21.pdf

คำค้น: การทําบายศรี
 คลิป การเรียน การสอน วิธีทำดอกไม้บายศรี
รายละเอียด การเรียน การสอน เบื้องต้น วิธีการทำดอกไม้บายศรีปักชาม เป็นการสอนเบื้องต้น ที่เริ่มเรียน และขั้นต่อไป เครดิตที่มา เวบยูทุบ ภูมิปัญญา (poompuny.
http://www.baanmaha.com/community/thread43610.html

คำค้น: การทําบายศรี
 ความสําคัญของ “การบายศรี
ตมเปนเครื่องประกอบอันสําคัญ การทําพิธีเรียกขวัญ จึงเรียกวา “บายศรีสูขวัญ”. คําว า “พาขวัญ” เปนภาษาอีสาน มีความหมายเชนเดียวกับ “พานบายศรี” มีการแตงพา ...
http://www.ubu.ac.th/~research/new_art/ACONTENT/Buy-sree.pdf

คำค้น: การทําบายศรี

การทําบายศรี