การทําสันแฟ้มเอกสาร Excel

การทําสันแฟ้มเอกสาร excel

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การทําสันแฟ้มเอกสาร excel

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 แบบฟอร์ม - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบขอแก้ไขข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน · แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการหน่วย งานในสำนักงานเลขานุการ · ใบสมัครประกวด 5 ส.(Ms.Word) · แบบรายการแฟ้มติดหน้าตู้ เอกสาร(Ms.word) · แบบสันแฟ้มดำ(Excel) ... แบบฟอร์มรายงานขอทําความตกลงกับ ก.ข.ต .
http://web.eng.ubu.ac.th/~personnel/Form/personnel_form.htm

คำค้น: การทําสันแฟ้มเอกสาร excel
 มาตรฐานทั่วไป 5 ส ของโรงพยาบาลบ้านค่าย
ต้นทุนในการจัดซื้อแฟ้มเอกสารอยู่ตลอดเวลา ยกเว้น กรณีเอกสารที่จ .... สะดวก ให้พิมพ์ด้วย ใช้โปรแกรม Excel เท่านั้น. 3. ใช้ตัวอักษร .... ของแฟ้ม แต่ได้มีการปรับปรุง โดยทุกหน่วย งาน ต้องมีหมายเลขระบุด้านล่างของแฟ้ม. ตัวอย่างการจัดทาสันแฟ้ม. 1. ชื่อแฟ้ม. แถบสีโซน.
http://www.watpleng.org/data/std_5s.pdf

คำค้น: การทําสันแฟ้มเอกสาร excel
 การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่ใน Microsoft Office Word 2010 - YouTube
28 พ.ย. 2011 ... การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่ใน Microsoft Office Word 2010. ... Excel 2010: 2 Axis Chart การทำกราฟ 2 แกนby jeeradate kaowkanchana 14,002 views ...
http://www.youtube.com/watch?v=a7wd0oiYEr4

คำค้น: การทําสันแฟ้มเอกสาร excel
 แฟ้ม เอกสาร - กิจกรรม 5 ส
เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งการทำสันแฟ้มเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร: 2. ให้สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร: 3. เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต เมื่อมีเอกสารใดหายไป.
http://www.edu.nu.ac.th/5seiri/home/note.asp

คำค้น: การทําสันแฟ้มเอกสาร excel
 download สันแฟ้มเอกสาร
ชื่อแฟ้ม. 2. งาน. ชื่อแฟ้ม. 3. งาน. ชื่อแฟ้ม. 4. งาน. ชื่อแฟ้ม. 5. งาน. สันแฟ้ม 3 นิ้ว. สันแฟ้ม 2 นิ้ว. งาน. ชื่อแฟ้ม. 1. งาน. ชื่อแฟ้ม. 2. งาน. ชื่อแฟ้ม. 3. งาน. ชื่อแฟ้ม. 4. งาน. ชื่อแฟ้ม. 5.
http://www.edu.nu.ac.th/5seiri/picture/fam.ppt

คำค้น: การทําสันแฟ้มเอกสาร excel
 เคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างเอกสารให้ดียิ่งขึ้น - Microsoft
การเพิ่มลูกเล่นให้เอกสารของคุณเป็นสิ่งที่ดีแต่จะไม่มีใครตกลงทำธุรกิจกับคุณหรือจัดพิมพ์ หนังสือ ... Microsoft PowerPoint สมุดงาน Microsoft Excel และแม้แต่ในข้อความอีเมล Microsoft Outlook ... ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับการนำลักษณะที่มีอยู่แล้วภายใน Word 2010 ไป ใช้ (ภาษาอังกฤษ) .... เมื่อต้องการไปที่ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ใน Word 2010 ให้คลิกแท็บ แฟ้ม ...
http://www.microsoft.com/business/th-th/Content/pages/article.aspx?cbcid=8

คำค้น: การทําสันแฟ้มเอกสาร excel
 การลดขนาดแฟ้มรูปภาพ - Excel - Office.com
รูปภาพ (รูปภาพ: แฟ้ม (เช่น แฟ้มเมตา) ที่คุณสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มและจัดการกับแฟ้ม เสมือนเป็นวัตถุสองวัตถุขึ้นไป หรือแฟ้มที่เป็นวัตถุเดียว (เช่น บิตแมป))อาจทำให้เอกสาร ...
http://office.microsoft.com/th-th/excel-help/HA010355854.aspx

คำค้น: การทําสันแฟ้มเอกสาร excel
 คู่มือการจัดเก็บ ค้นหา-ให้ยืม และทำลายเอกสาร
อยางรวดเร็วทําใหเปนปญหาตอการบริหารการจัดเก็บเอกสารและการทําลาย เอกสาร เนื่องจากสวน ... เสร็จแลว แตจะตองใชตรวจสอบเปนประจําหรือมีสถานที่ ทําการเปนเอกเทศไมสะดวกแกการสงเก็บ ..... ลงทะเบียนหนังสือเก็บ (แบบฟอรม แนบทาย)โดยการบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมExcel ... ของเอกสารติดที่สัน แฟม.
http://www.op.mahidol.ac.th/orga/file/pdf/filing.pdf

คำค้น: การทําสันแฟ้มเอกสาร excel

การทําสันแฟ้มเอกสาร excel