ขอ Visa

ขอ Visa

รูป   รายละเอียด ราคา
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
  5,990 บาท
หน้า 1 จาก 6 1 2 3 4 5 6

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ขอ Visa

 [ ลงประกาศ ]
 วีซ่า | สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
ในส่วนนี้ ท่านจะสามารถอ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการขอวีซ่าชนิดที่เหมาะสมกับจุด ประสงค์การเดินทางไปสหรัฐฯ ของท่าน. สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว ...
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html

คำค้น: ขอ Visa
 ประเทศ ที่ต้องขอวีซ่า - Set Default Page
เมื่อท่านต้องการเดินทางเข้าประเทศ ต่าง ๆ หลายประเทศกำหนดให้ต้องมีการขอ วีซ่า เพื่อขอ อนุญาตเข้าประเทศ ต่อไปนี้คือข้อมูลของ บางประเทศ ที่ท่านต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ
http://www.linethaitravel.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=83334

คำค้น: ขอ Visa
 ขอ วีซ่า
ขอวีซ่า ยื่นวีซ่า ทำวีซ่า ข้อมูลการขอวีซ่า บริการยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศ ที่อนุญาตให้ยื่น วีซ่าแทนได้ ในราคาประหยัด วีซ่าเพื่อการศึกษา วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ...
http://www.thaitravelcenter.com/visa/th/

คำค้น: ขอ Visa
 รายการเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า - VFS Global
... ภาษาดัตช์ หากเป็นภาษาอื่นๆ ควรแนบคำแปลที่มีการรับรอง เอกสารการที่ใช้ยื่นประกอบ คำร้องการขอวีซ่าเช็งเก้นเพื่อวัตถุประสงค์ในเดินทางเพื่อทำธุรกิจ/การประชุม/การสัมมนา ...
http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai/bussinessvisa_documentsrequired.html

คำค้น: ขอ Visa
 แผนกกงสุล - สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ศ.2557 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการประกาศยกเลิกมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับ คนไทยนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอยืนยันว่าไม่เคยมีการประกาศยกเลิกมาตรการเหล่านี้แต่อย่างไร  ...
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm

คำค้น: ขอ Visa
 Australian Visa Information - Thailand - Home Page
ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นใบสมัคร ขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง ณ บริษัทวีเอฟเอส - สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย หรือที่ทำการไปรษณีย์ ใกล้บ้านท่านที่ให้บริการทั้ง 16 ...
http://vfs-au.net/Thai/

คำค้น: ขอ Visa
 Daily News - Manager Online - รู้มั้ย? เดินทาง 25 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า
17 ก.ค. 2013 ... งานนี้จำกัดสิทธิเฉพาะ 'คนไทย' เท่านั้น ไปต่างประเทศนอกจาก 'หนังสือเดินทาง' ที่ขาดไม่ได้ ใบเบิกทางท่องโลกที่สำคัญอีกอย่างก็คือ 'วีซ่า...
http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000087798

คำค้น: ขอ Visa
 การเตรียมเอกสารขอวีซ่า - YouTube
1 เม.ย. 2011 ... มาชมกันว่า ขอวีซ่าอเมริกา และยุโรป ที่หลายๆ คนนั้นบ่นว่า ขอยากขอเย็นนั้นจริงหรือ ? ข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้การขอวีซ่าของคุณนั้นเป็นเรื่องง่าย.
http://www.youtube.com/watch?v=wQWjsHYwFdk

คำค้น: ขอ Visa

ขอ Visa