ข้อมูลตัวอักษร

ข้อมูลตัวอักษร

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อมูลตัวอักษร

 [ ลงประกาศ ]
 อักษรไทย - วิกิพีเดีย
ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=อักษรไทย&oldid=4978571". หมวดหมู่: อักษรที่มีรหัส ISO 15924 · อักษรไทย ...
http://th.wikipedia.org/wiki/อักษรไทย

คำค้น: ข้อมูลตัวอักษร
 บทที่ 14 ไฟล์ข้อมูลตัวอักษร Text File - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
บทที่ 14 ไฟล์ข้อมูลตัวอักษร. Text File. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...
http://www.ce.kmitl.ac.th/download.php?DOWNLOAD_ID=2440&database=subject_download

คำค้น: ข้อมูลตัวอักษร
 การจัดการข้อมูลตัวอักษร (Annotation) - YouTube
16 ก.ย. 2012 ... การจัดการข้อมูลตัวอักษร (Annotation) ข้อมูลตัวอักษร(Annotation) จะสามารถ เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้ ข้อดีของการสร้าง ...
http://www.youtube.com/watch?v=L2yRN7tJK2A

คำค้น: ข้อมูลตัวอักษร
 ข้อมูล (Data) - ThaiWBI.com
ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ ... คือ ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data) ข้อมูลเสียง (Audio Data) ข้อมูลภาพ (Images Data) ...
http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page44.htm

คำค้น: ข้อมูลตัวอักษร
 ความหมายและประเภทข้อมูล
... และเทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ... ข้อมูลที่ เป็นตัวอักขระ คือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษร และตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ
http://school.obec.go.th/noonkuschool/multimedai/komul.php

คำค้น: ข้อมูลตัวอักษร
 ข้อมูลหมายถึง ความหมายของข้อมูล - Eduzones
ชนิดของข้อมูลแบ่งได้หลายชนิด ดังนี้. 1. ข้อมูลตัวเลข จะประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น เช่น 145 , 2468 เป็นต้น มักจะนำมาใช้ในการคำนวณ. 2. ข้อมูลอักขระ ประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข ...
http://blog.eduzones.com/jipatar/85845

คำค้น: ข้อมูลตัวอักษร
 [April Fools' 2013] กูเกิลญี่ปุ่นเปิดตัวระบบป้อนข้อมูลแบบใหม่ นิ้วเดียวคีย์ได้ ...
1 เม.ย. 2013 ... กูเกิลประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวระบบป้อนข้อมูลแบบใหม่วันนี้ เพื่อแก้ปัญหาการป้อนข้อมูลตัวอักษร ญี่ปุ่นที่ผู้ใช้ต้องจดจำตำแหน่งและระบบคำตัวอักษร ...
http://www.blognone.com/node/42695

คำค้น: ข้อมูลตัวอักษร
 คลังข้อมูลภาพตัวอักษร - Nectec
Search. You are here: Home · บริการข้อมูล · คลังข้อมูลภาพตัวอักษร · Thai OCR Corpus คลังข้อมูลภาพตัวอักษรชุดทดสอบ (Test set) ...
http://www.nectec.or.th/corpus/index.php/2011-06-18-07-44-24/2011-08-28-09-30-17/category/21-thai-ocr-test

คำค้น: ข้อมูลตัวอักษร

ข้อมูลตัวอักษร