ข้อสอบ Word Choice Ent

ข้อสอบ word choice ent

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อสอบ word choice ent

 [ ลงประกาศ ]
 วิชาการ.คอม - คลังข้อสอบ - ข้อเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2541
อื่นๆ. ชุดข้อสอบทั้งหมด 1,370 ชุด จำนวนข้อสอบทั้งหมด 41,449 ข้อ ..... 76 ) The word “ grazing” in this article means eating ______. ... careless choice of diet ...
http://www.vcharkarn.com/exam/set/291

คำค้น: ข้อสอบ word choice ent
 พิชิตข้อสอบ ERROR - บริษัท ดวง กมล สมัย จำกัด
ภายในเล่มมีข้อสอบ Entrance ข้อสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทแทบทุกสถาบัน รวมถึงข้อสอบ ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี 1-4 ... บทที่ 7 WORD CHOICE บทที่ 8 ...
http://www.dktoday.net/พิชิตข้อสอบ-ERROR

คำค้น: ข้อสอบ word choice ent
 วิชาการ.คอม - คลังข้อสอบ - ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2543
ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2543 ... 6 ) You hear your friend use an English word that you don't know so you ask, “……” ..... many different choices ...
http://www.vcharkarn.com/exam/set/143

คำค้น: ข้อสอบ word choice ent
 การเตรียมตัวสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ... - CMMU
ข้อสอบ MU-Test เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice แบบ 4 ตัวเลือก ใช้วัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ให้เวลาทำ 3 ... The word "evolution" is closest in meaning to ...
http://www.cmmu.mahidol.ac.th/onlineapplication/index.php/faq/entrance-exam-preparation/14-extrance-examination-for-thai-program

คำค้น: ข้อสอบ word choice ent
 พิชิตข้อสอบ CU-TEP (สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | คู่มือเตรียมสอบ ...
ชื่อเรื่อง: พิชิตข้อสอบ CU-TEP (สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตร์จาร ย์ ดร. ... บทที่ 7 WORD CHOICE ... 4 Practice Entrance Exam + Entrance Exam ...
http://www.dktoday.net/พิชิตข้อสอบ-CU-TEP-สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำค้น: ข้อสอบ word choice ent
 thai-language.com - Classifier List
หมากเก็บ: maakL gepL: [name of a traditional Thai game/entertainment in the past ] .... คำมั่น: khamM manF: a promise, a pledge, a word of honor; an oath ... ข้อสอบ ปรนัย: khaawF saawpL bpaL raH naiM: objective test; multiple-choice test ...
http://www.thai-language.com/ref/classifier-list

คำค้น: ข้อสอบ word choice ent
 แบบทดสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา ...
6 หน้า 1. ข้อสอบแบบระบาย 1 คำตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ... Which of the given choices best complete the dialogues? 8. ..... Checking a word 2.
http://www.chs.ac.th/M6/pre-o-net_english6.doc

คำค้น: ข้อสอบ word choice ent

ข้อสอบ word choice ent