ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา

 [ ลงประกาศ ]
 แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงศรีอยุธยา) (ชุดที่ 2)
1. พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงครองราชย์ เป็นเวลายาวนานถึง 40 ปี คือพระองค์ ใด ... 5. ในสมัยของสมเด็จพระรามราชาธิราช ซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองมีความเป็นปกติ ...
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=1698

คำค้น: ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา
 ข้อสอบ ป.5 | บล็อกเพื่อนครู
Posts about ข้อสอบ .5 written by Krunoi. ... ป้ายกำกับ: ข้อสอบ ป.1, ข้อสอบ ป.2, ข้อสอบ ป.3, ข้อสอบ ป.4, ข้อสอบ .5, ข้อสอบ ... ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6
http://edu4load.wordpress.com/tag/ข้อสอบ-ป-5/

คำค้น: ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา
 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1-6 - เว็บโรงเรียน
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1-6. ... คู่มือการทำวิทยฐานะ · วิจัยชั้นเรียน/วิจัย5บท/วิจัยหน้าเดียว( 300กว่าตัวอย่าง) · ระเบียบการลา ..... ข้อสอบประวัติศาสตร์ ชั้น .5 หลักสูตร 2551.
http://www.thaischool.in.th/tringam/data-1330/

คำค้น: ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา
 แบบทดสอบ 15 ข้อ - 120 th anniversary of BRR School
เมนูหลัก. จุดประสงค์การเรียนรู้; หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ... คำชี้แจง : ให้นักเรียน เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ข้อสอบ 15 ข้อ. 1. อาณาจักรอยุธยาสถาณาขึ้นมา จากแคว้นใด ก. สุพรรณภูมิ – ละโว้ ข. ... ข้อใดเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ในสมัยอยุธยา ก . ... 5. เจ้าเมืองเชียงใหม่ที่อยู่ในช่วงสมัยเดียวกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คือใคร ก.
http://mathayom.brr.ac.th/~usaa/test3.html

คำค้น: ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา
 ประวัติศาสตร์ ป.5 - eDLTV :: e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่าน ...
... วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย - จีน · แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 · ความเป็นไทย : กรุงศรีอยุธยา · ความเป็นไทย : กรุงธนบุรี · ภูมิปัญญาไทย : สมัยอยุธยา...
http://edltv.dlf.ac.th/primary/index.php?mod=Courses&op=course_detail&sid=605

คำค้น: ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา
 ตัวอย่างแบบทดสอบกลางปี สาระประวัติศาสตร์ - ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ด ...
ตัวอย่างแบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทดสอบตนเอง. แนวข้อสอบกลางปี สาระประวัติศาสตร์ ... ข้อที่ 5) สุโขทัยเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของคนไทยก่อนสถาปนาเป็นราชธานี เพราะ เหตุผลใด ... ชนชั้นในข้อใดที่เป็นตัวจักรกลสำคัญในการปกครองอาณาจักรอยุธยา ไพร่
http://www.sahavicha.com/?name=blog&file=readblog&id=2588

คำค้น: ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา
 แบบทดสอบ ก่อน-หลัง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระประวัติศาสตร์ ... 5.ข้อ ใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการค้าแบบผูกขาดของกรุงศรีอยุธยา. ก.ถูกผูกขาดโดยพระคลังสินค้า. ข.
http://www.kan1.go.th/soi104.doc

คำค้น: ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป5 อยุธยา