ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2

ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 แบบทดสอบหน่วยที่ 7เรื่องงานประดิษฐ์ ง 22103 . 2 | krupaga
15 พ.ค. 2013 ... ตัวชี้วัด 1.ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (ง 1.1 . 2/1) 2.ใช้ทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 . 2/2) 3.
http://krupaga.wordpress.com/2013/05/15/แบบทดสอบหน่วยที่-7เรื่อง/

คำค้น: ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2
 ข้อสอบกลางภาคการงานอาชีพ .2 ครูวิเชียร - SlideShare
24 ต.ค. 2012 ... ข้อสอบกลางภาคการงานอาชีพ .2 ครูวิเชียร Document Transcript ... ข้ อสอบกลางภาค 1 /2554 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ข้ อสอบรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง.22101) ... การออกแบบงานประดิษฐ์ที่ใช้ในบ้านของนักเรี ยน ไม่มีประโยชน์ก็ขาย หรื ...
http://www.slideshare.net/krupeak/2-14875801

คำค้น: ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2
 ข้อสอบหน่วยที่ 9 เรื่องงานอาชีพ ง 22103 .2 | krupaga
2 มิ.ย. 2013 ... ตัวชี้วัด 1.อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ (ง 4.1 . 2/1) 2. ... .2 · ข้อสอบหน่วยที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ง 23105 ม.3 → ...
http://krupaga.wordpress.com/2013/06/02/ข้อสอบหน่วยที่-9-เรื่องง/

คำค้น: ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2
 ข้อสอบหน่วยที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ง 23105 .3 ...
2 มิ.ย. 2013 ... ข้อสอบหน่วยที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ง 23105 .3. มิ.ย. 2 ... เฉลยข้อ ง เพราะเป็นการนำบรรจุภัณฑ์ที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้วไปใช้งาน 2.
http://krupaga.wordpress.com/2013/06/02/ข้อสอบหน่วยที่-3-เรื่องก/

คำค้น: ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2
 ข้อสอบวิชาช่าง - SlideShare
24 ต.ค. 2012 ... ข้อสอบวิชาช่าง Document Transcript. โรงเรียนห้ .... เหล็กที่เสริ ในเนื้อคอนกรี ต ประโยชน์ คือ ค. ดินลูกรัง .... งานประดิษฐ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ไทย / งานจักสาน 2.
http://www.slideshare.net/krupeak/ss-14875922

คำค้น: ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2
 แนวข้อสอบการงาน
ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี. คำชี้แจง ... 1. แจทำ อุปกรณ์สำหรับกองเชียร์. 2. จอยกำหนดงบประมาณในการจัดงานกีฬาสี. 3. ..... งานประดิษฐ์ ชนิดใดจัดเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย. 1. แจกันจากไม้ไผ่ 2. พวงมาลัยดอกไม้สด. 3.
http://182.93.220.204/sn13/attachments/article/3/work.doc

คำค้น: ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2
 ข้อสอบการงานอาชีพฯ .3
คำชี้แจง ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ส่วนที่ 1 ... ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี. 2. ลดการพึ่งพาจากภายนอก. 3. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามความ เหมาะสม. 4. .... ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกใช้เทคโนโลยีในงานประดิษฐ์. 1.
http://www.chs.ac.th/M3/pre-o-net_job3.doc

คำค้น: ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2

ข้อสอบวิชางานประดิษฐ์ ม2