ข้อสอบอาเซียน มัธยม

ข้อสอบอาเซียน มัธยม

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ข้อสอบอาเซียน มัธยม

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ - SlideShare
4 ก.ค. 2012 ... แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน1. อาเซียนคืออะไร ก. สมาคมประชาช.
http://www.slideshare.net/kitayapoo/30-13546970

คำค้น: ข้อสอบอาเซียน มัธยม
 แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน | ครูเชียงราย
2 ก.ย. 2012 ... รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในตอนลงนามปฏิญญาอาเซียนคือใคร ? ก. จอมพลถนอม กิตติ ขจร. ข. นายปองพล อดิเรกสาร. ค. พันเอก (พิเศษ)ดร.ถนัด คอมันตร์. ง.
http://www.kruchiangrai.net/2012/09/02/แบบทดสอบ-เรื่อง-อาเซียน/

คำค้น: ข้อสอบอาเซียน มัธยม
 แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน
แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน. 1. อาเซียนคืออะไร. ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก. ข . องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก. ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ง.
http://www.cnt.obec.go.th/vk/asean/tes asean.htm

คำค้น: ข้อสอบอาเซียน มัธยม
 แผนการสอนอาเซียน ม.1-3 - SlideShare
24 ก.ค. 2012 ... คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนà. ... 1-3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551• ...
http://www.slideshare.net/sompriaw/1-3-pdf-13746730

คำค้น: ข้อสอบอาเซียน มัธยม
 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับประเทศ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน ...
25 มิ.ย. 2012 ... สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดการการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับประเทศ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ASEAN QUIZ) ครั้งที่ 5 ...
http://www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=27634

คำค้น: ข้อสอบอาเซียน มัธยม
 ศึกษาด้วยตนเอง : แบบทดสอบอาเซียนศึกษา » Smart Kids with Krupu.com
5 ก.ค. 2012 ... ศึกษาด้วยตนเอง : แบบทดสอบอาเซียนศึกษา. แบบทดสอบอาเซียน 30 ข้อ. View more documents from kitayapoo. Category: ไม่มีหมวดหมู่ Leave a ...
http://www.krupu.com/smedu/?p=6010

คำค้น: ข้อสอบอาเซียน มัธยม

ข้อสอบอาเซียน มัธยม