ดื้อยา

ดื้อยา

รูป   รายละเอียด ราคา
  200 บาท
  350 บาท
  690 บาท
  230 บาท
  250 บาท
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ดื้อยา

 [ ลงประกาศ ]
 อยากรู้ไหม ทำไมถึงดื้อยา - เส้นทางสุขภาพ
เรามักตั้งคำถามว่า ทำไมกินยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อแล้ว ไม่หายจากโรค (ติดเชื้อ) เสียที? หรือทำไมหายไปแล้ว เพียงระยะเวลาไม่นาน จึงกลับมาเป็นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่หายขาด?
http://www.yourhealthyguide.com/article/ag-medicine-obstruct.html

คำค้น: ดื้อยา
 N A R S T
เผย 'เชื้อแบคทีเรีย' หลายชนิดในไทย มีแนวโน้มดื้อยาเพิ่มขี้น ... เรื่อง การประชุมเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการลดการปนเปื้อน เชื้อใน ...
http://narst.dmsc.moph.go.th/

คำค้น: ดื้อยา
 เชื้อดื้อยา MRSA
เชื้อดื้อยาเชื้อ. เชื้อดื้อยาหมายถึงเชื้อโรคที่พบมีการดื้อต่อยาที่เราใช้รักาษาเมื่อเราติดเชื้อ ดื้อยาจะทำให้ไม่มียาสำหรับรักษา. เชื้อที่เป็นสาเหตุ. เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่เชื้อ ...
http://siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/MRSA/MRSA.htm

คำค้น: ดื้อยา
 อาการดื้อยาคืออะไร - YouTube
17 เม.ย. 2012 ... ใครที่เคยใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่มีข้อบ่งชี้ หรือรับประทานยาไม่ครบตามแพทย์สั่ง อาจเคย ได้ยินคำว่า อาการดื้อยา อาการนี้คืออะไร ฟังคำตอบจาก นพ.อนุวัฒน์ ...
http://www.youtube.com/watch?v=ezBruKVxxhU

คำค้น: ดื้อยา
 การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา ...
การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย. วีรวรรณ ลุวีระ. 1. Overveiw of antibiotic resistance. Luvira V. Department of Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine,. Mahidol  ...
http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj24_5/pdf24_5/07veravan.pdf

คำค้น: ดื้อยา
 เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
25 มิ.ย. 2012 ... สถานการณ์เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ โรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะจัดเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่เป็น อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ในวงกว้าง ...
http://www.vs.mahidol.ac.th/hospital/index.php/article/145-2012-06-25-02-07-44

คำค้น: ดื้อยา
 เชื้อดื้อยากับการใช้ Antibiotic ที่เหมาะสม
เนื้อหาการบรรยาย. - ความสําคัญและผลกระทบของเชื้อดื้อยา. - กลไกการดื้อยาต้านจุลชีพ. - การรักษาและการจัดการเชื้อดื้อยา. - Staphylococcus aureus. - Escherichia coli.
http://www.ha.or.th/km_f14/download/ppt/130356/Sapphire_206/A_2/ภก.ผศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล/Adjusted_Template PPT F14.pdf

คำค้น: ดื้อยา

ดื้อยา