ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี

ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี

 [ ลงประกาศ ]
 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี : นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ... ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556. ดูผลสอบคัดเลือกนักเรียน ... ประกาศผลสอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ...
http://www.kongkaram.ac.th/

คำค้น: ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี
 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนคงคาราม...
ด้วยโรงเรียนคงคารามจัดการสอบปลายภาคเรียนระดับชั้น ม1 - ม.6 วันที่ 19 — 23 กันยายน 2554 โดยสลับชั้นกันสอบ ... ปกครองของท่านได้ไปฟังผลสอบ เพื่อแกัไขและพัฒนาผลการ เรียน ตามกำหนดดังนี้ ... ในโรงเรียนคงคาราม อีก 2วันต่อมาได้ข่าวว่าพี่แกเข้าโรงพยาบาล เพชรรัชต์ ... 20กันยายน 54 ) ณ ศาลาปริยัติธรรม วัดคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี ...
http://202.143.148.20/science/index.php?limitstart=8

คำค้น: ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี
 ประกาศด่วน!!! - โรงเรียน พรหมา นุ สร ณ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... โรงเรียนพรหมานุสร ณ์จังหวัดเพชรบุรี และนำหลักฐานมามอบตัวในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 ... 1. นักเรียนรับใบ ปพ.1 เป็นลำดับแรก โดยดูเลขประจำตัว ว่ารับใบปพ.1 ตามกลุ่มใด และอยู่ลำดับที่เท่าใด. 2. ... 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, โรงเรียนคงคาราม ... รายชื่อผู้เข้าสอบระดับ .1 ...
http://www.promma.ac.th/academic_groups/?cat=4

คำค้น: ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี
 ประกาศโรงเรียนคงคาราม เรื่อง ประกาศผลการสอบ
2 มี.ค. 2013 ... ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ปการศึกษา 2556 ... บัดนี้โรงเรียนคงคารามไดพิจารณาตรวจ ผลการสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว ดังรายชื่อแนบทา ... บานหนองเขาออน ... ณัฐพล แยถนอม ... โรงเรียนคงคาราม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ...
http://www.kongkaram.ac.th/web1/file_editor/file/ประกาศผลสอบห้องวิทย์.pdf

คำค้น: ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี
 กลุ่มวิชาการ » โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
by worawit in ข่าวด่วน, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์ ... ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และนำหลักฐานมา มอบตัวในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 ... 1. นักเรียนรับใบ ปพ.1 เป็นลำดับแรก โดยดูเลข ประจำตัว ว่ารับใบปพ.1 ตามกลุ่มใด และอยู่ลำดับที่เท่าใด ... กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, โรงเรียน คงคาราม ...
http://www.promma.ac.th/academic_groups/

คำค้น: ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี
 ศิลปะ - สพ.10
ศิลปะ. ผลการแข่งขัน ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี.1-ม.3. ที่. โรงเรียน. สังกัด. คะแนน. ระดับ. อันดับ. หมายเหตุ. 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี. สพม. เขต 10 (เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร). 67. ทองแดง ... 1 โรงเรียนคงคาราม. สพม. เขต 10 ...
http://www.sesa10.go.th/sesa10/data/feb56/sil

คำค้น: ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี
 บ้านลาด วิทยา - โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี :: ปัญญาเป็น ...
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดกิจกรรมสัมมนาปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒- ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ... ตอนเย้นชมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาพร้อมสายลมที่หอบเอาไอฝน มาจนชุ่มชื่น ... ค่ายพักแรม .1 ปีการศึกษา 2555 ... เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๕๖ ผลปรากฎว่า โรงเรียนบ้านลาดวิทยาผ่านการประเมินในระดับดีมาก .... ศึกษาดูงาน โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี ...
http://banlat.ac.th/home/

คำค้น: ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี

ดูประกาศผลสอบเข้าม1 โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี