ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ห้องเรียนครูบ๋อม: ว่าด้วยวิทยฐานะ
... 4 : แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ... 1 และด้านที่ 2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน; ...
http://gtb-room.blogspot.com/2009/12/blog-post_1494.html

คำค้น: ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ
 คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ... - สำนักงาน ...
13 ก.ค. 2012 ... ค.ศ. icon-docs.png ระเบียบ ... icon-docs.png กฏหมายที่เกี่ยวข้อง · icon-docs.png .... 2.2 แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ... 3.3.4 สายงานนิเทศการศึกษา (แบบ ก.
http://www.otepc.go.th/index.php/2012-09-03-03-32-44/441-2012-07-13-13-13-13-0894

คำค้น: ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ
 ... 1/1 แบบเสนอขอรับการประเมิน ของขาราชการคร - สพป. ปราจีนบุรี ...
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตําแหนง) .... (ใหผูขอรับการ ประเมินรายงานโดยใชแบบ ... 2จํานวน 4 ชุด พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน ...
http://www.prachinburi2.go.th/form/person/1 - 1 (2).pdf

คำค้น: ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ
 ...3/4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของขาราชการค
...3/4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน. ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ. ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ...
http://www.vec.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=-KENt_4tOus=&tabid=1563&portalid=36&mid=3032

คำค้น: ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ
 ... ๑/๔ (จชต.) แบบเสนอขอรับการประเมิน ของขาร - นราธิวาส เขต 1
... ๑/๔ (จชต.) แบบเสนอขอรับการประเมิน. ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา. ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ. สายงานบริหารสถาน ศึกษา ...
http://www.nara1.org/web/attachments/075_รองชำนาญการพิเศษ.pdf

คำค้น: ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ
 ว 5-56 เยียวยาชำนาญการพิเศษ
25 มี.ค. 2013 ... ว 5-56 เยียวยาชำนาญการพิเศษ. ... 100 คะแนน (ข้อ 4.3-4.4 ประเมินโดยคณะกรรมการที่ อ. ...เขต ฯ แต่งตั้ง ตามแบบ พ.4/1-พ.4/4) 5. เกณฑ์การตัดสิน ...
http://202.143.129.37/somkiat/index.php?topic=201.0

คำค้น: ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ
 รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ ... - สพป.อุดรธานี เขต 4
25 ม.ค. 2013 ... แบบ สพป. อุดรธานี เขต 4 (4) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล สำหรับผู้สมัครทุกคน ... (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ ที่ ...
http://www.udon4.go.th/document/41792-01-280156(2).doc

คำค้น: ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ
 เยียวยาชำนาญการพิเศษ - ถามตอบ อ....เขตพื้นที่การศึกษา สพป ...
12 พ.ค. 2013 ... สรุป เกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูฯเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. การพัฒนาตามหลักสูตรที่ ...
http://202.143.157.36/eduboard/view.php?No=387

คำค้น: ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างกคศ4 ชำนาญการพิเศษ