ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา

ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 คำกล่าวรายงานในพิธีปิด
ประกอบดวย กิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฝก ทักษะสังคม กิจกรรมการสัมมนา และได. จัดใหมีกิจกรรมคําขวัญในการดําเนินงาน ...
http://pr.sa.ku.ac.th/sa110351.pdf

คำค้น: ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา
 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิท
22 ธ.ค. 2012 ... 75-78. บทสรุปการบรรยายโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี. ราชมงคลธัญบุรีครั้งที่2. 79-92. คํากล่าวปิดประชุม ...
http://www.ucrt.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/12/รวมเล่ม-Retreat-ครั้งที่-2.pdf

คำค้น: ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา
 คำกล่าวปิดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ไม่สามารถมากล่าวปิดการประชุมได้ ขอให้ดิฉันทำหน้าที่แทน. มูลนิธิฯ ได้จัดการประชุม สัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ ¾.ศ.2536 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 ...
http://www.thalassemia.or.th/magazine/17-1/tf-magazine-09-04.pdf

คำค้น: ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา
 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา - GotoKnow
26 ส.ค. 2009 ... การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา ... หรือเปิดและปิดการฝึกอบรมสัมมนา ... การเขียนคำกล่าวรายงานนั้น จะมีแบบฉบับที่ใช้กันจนเป็นที่นิยม ซึ่งสามารถนำไปพลิกแพลง ปรับใช้ในกรณีต่าง ๆ ได้ ดังนี้ ..... ตัวอย่างคำกล่าวรายงานในพิธีเปิด ...
http://www.gotoknow.org/posts/291244

คำค้น: ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา
 คำกล่าวปิดงาน(ไทย/อังกฤษ) | พ่อครูดอทคอม
20 ก.ค. 2011 ... Closing statement the English summer camp. คำกล่าวปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน .... คำกล่าวปิดงานโครงการค่ายมหัศจรรย์ สานฝัน สื่อสารภาษาอังกฤษ ...
http://www.porkru.com/2011/07/20/คำกล่าวปิดงาน/

คำค้น: ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา
 คำกล่าวนำก่อนแถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คำกล่าวนำก่อนแถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ... การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในเรื่อง .... ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ มาเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง ...
http://civil.rtaf.mi.th/CivilInternet/05Knowledge/05Purchase/คำกล่าวเปิด - ปิด/คำกล่าวปิดการสัมมนา (เสธกบ).doc

คำค้น: ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา
 ให้ นทน.เข้าร่วมสัมมนาตามปัญหา บฝ ...
เวลา............. เพื่อรับฟังการแสดงความคิดเห็นปัญหาดังกล่าว และได้แนบระเบียบวาระการ สัมมนา ... ๐๙๓๕ สรุปผลการสัมมนา และปิดการสัมมนา .... เสนอในที่ประชุม จะไม่นำไป เปิดเผยและไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานใด ๆ ทั้งสิ้น ... ตัวอย่างกล่าวปิดการ สัมมนา ...
http://www.ots.rtaf.mi.th/etc/example1.doc

คำค้น: ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา
 คำกล่าวเปิดสัมมนา - สำนักงาน ก.ล.ต.
5 -. คำกล่าวเปิดสัมมนา ... ดังกล่าวมีผลตอบแทนในระดับสูงเพื่อพอใช้สำหรับวัยเกษียณอายุ แล้ว ... สำหรับการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทยนั้นที่ผ่านมามีความ ...
http://www.sec.or.th/infocenter/th/speech/pvd.doc

คำค้น: ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา

ตัวอย่างคำกล่าวปิดงานสัมมนา