ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 องค์ประกอบหลักๆ ของ Portfolio ที่สมบูรณ์
ผลงานตัวอย่าง ... Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน เป็นแฟ้มที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเอง เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความถนัด ... ซึ่ง Portfolio มีผลในการคัดเลือกนักเรียน ของมหาวิทยาลัยต่างๆมาก โดยเฉพาะการสอบตรง ดังนั้นจึงควรจัด portfolio ให้มีความน่า สนใจ ...
http://scit.crru.ac.th/2013/download/issue--1384842125.doc

คำค้น: ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตัวอย่าง. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio). บุคลากรสายวิชาการ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ..... ผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน ตำรา บทความ สิ่ง ประดิษฐ์ ...
http://education.dusit.ac.th/form/portfolio.doc

คำค้น: ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 มาดู!! สุดยอดแฟ้มผลงาน "Portfolio" ม.6 ในคอนเซ็ปต์ "แค่หน้าปก ก็แรดแล้ว ...
14 พ.ย. 2013 ... มาดู!! สุดยอดแฟ้มผลงาน "Portfolio" ม.6 ในคอนเซ็ปต์ "แค่หน้าปก ก็แรดแล้ว" ... นี่เป็น ข้อความในทวิตเตอร์ของนักเรียนชั้น ม.6 คนหนึ่งที่พูดถึงแฟ้มผลงาน .... เราก็แค่ยึดถือแบบ ฟอร์มไว้เป็นตัวอย่าง ที่เหลือก็แค่ใส่ความเป็นตัวของตัวเอง แค่นี้เอง เชื่อวี :D
http://www.dek-d.com/admission/33387/

คำค้น: ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 วิธีการทำแฟ้มสะสมผลงาน ที่เรียกกันว่า Portfolio « Toommi
20 ส.ค. 2013 ... วิธีการทำแฟ้มสะสมผลงาน ที่เรียกกันว่า Portfolio ... ในส่วนนี้ให้เราใส่เอกสารที่สำคัญเช่น ใบ ปพ.1 ใบ ปพ.7 ในการรับรองว่าเราเป็นนักเรียนของโรงเรียนใด และมีการยืนยันว่าอยู่ ม.6 จริงๆ ... อันนี้ตัวอย่างการทำ Portfolio กับ Photoshop นะครับ.
http://natdanai.dekmaha.com/วิธีการทำแฟ้มสะสมผลงาน-ที่เรียกกันว่า-portfolio/

คำค้น: ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมงาน My Portfolio
การประเมินผลด้วย แฟ้มสะสมงาน เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่เนื้อหาวิชาที่ครูสอน ... และแฟ้ม สะสมงานยังส่งอิทธิพลต่อทัศนคติที่ดีในการเรียนของนักเรียน เท่ากับเป็นการชี้ให้เห็นว่า ...
http://portfolio.eduzones.com/

คำค้น: ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้ และกรุณาส่งคืน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2555 ที่งานบุคลากร · ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ.
http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=5486

คำค้น: ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน - หน้าหลัก
ความคิดรวบยอด. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ใช้เก็บผลงานดีเด่นของนักเรียน ทั้งในเชิงปริมาณ ... ดังนั้น แฟ้มสะสมผลงาน จึงคล้ายกับ catalog ที่แสดงตัวอย่างสินค้า ...
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0506704/documents/Word/Unit08.doc

คำค้น: ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน