บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1

บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย - SlideShare
1 บทเรียนสาเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขท ¸ ... ส 4.3 ม1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของ อาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ เผ wมฐ . ส 4.3 ม1/3 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม ...
http://www.slideshare.net/airja/ss-12185795

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1
 บทเรียนสำเร็จรูป(1) | Panchalee's Blog
17 เม.ย. 2009 ... บทเรียนสำเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที่ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ... 1. กรอบตั้งต้น (Set Frame) เป็นกรอบที่เป็นเสมือนกรอบนำเข้าสู่ บทเรียน ..... แล้วไม่ผ่าน ตอนนี้เหลือเวลา 10 เดือน ต้องส่งผลงานที่แก้ไขก่อน 20 ธันวา 2553 ค่ะ ... สาธุการ กำลังทำผลงานชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาและสุขศึกษา ป.
http://panchalee.wordpress.com/2009/04/17/programinstructional1/

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1
 บทเรียนสำเร็จรูป ชุด รายวิชา สังคมศึกษา ส 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปนนวัตกรรมในการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 33101 สําหรับ .... 1. บทเรียนสําเร็จรูปเลที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางดานเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร ...
http://www.cri4.obec.go.th/Innovation/work_teacher52_4/yenjip/yenjip.pdf

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1
 บทเรียนสำเร็จรูป ชุดเศรษฐศาสตร์ .1 ผลงานครูศศิธร ศรีสิริ - ครูบ้านนอก
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดเศรษฐศาสตร์ .1 ผลงานครูศศิธร ศรีสิริ +โพสต์เมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2554 ..... บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...
http://www.kroobannok.com/46940

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1
 บทเรียนสำเร็จรูปประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย .1 ผลงานครูผ่องศรี สุกุมลจันทร์
28 พ.ย. 2010 ... บทเรียนสำเร็จรูปประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย .1 ผลงานครูผ่องศรี สุกุมลจันทร์ - ครู นักเรียน การศึกษา ข่าวการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เกมส์ ครูไทย ข่าวครู ...
http://www.kroobannok.com/39887

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1
 การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป โดยบูรณาการแหล่ง - มหาวิทยาลัยศิลปากร
Page 1 ... ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ... คําสําคัญ: บทเรียนสําเร็จรูป /บูรณาการแหล่งเรียนรู้ / เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี. วไลลักษณ์ พัส ดร ...... เพิเติม (ฉบับที ) พุทธศักราช หมวด มาตรา ทีว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื อ ...
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Walailuk_Pasadorn/fulltext.pdf

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1
 วิชาการดอทคอม - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วันสำคัญทางพระพุทธ ...
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา... ช่วงชั้น ที่ 3 (.1 - ม.3) ... เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูป ...
http://www.vcharkarn.com/journal/view/2721

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1
 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ... - สพป.นม.7
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงชุด นำทางชีวิตด้วย หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ...
http://www.korat7.go.th/web/images/stories/2.doc

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1

บทเรียนสําเร็จรูป สังคมศึกษา ม1