บริการโลจิสติกส์

บริการโลจิสติกส์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ บริการโลจิสติกส์

 [ ลงประกาศ ]
 ธุรกิจบริการ :โลจิสติกส์ (logistics services) - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ธุรกิจบริการ : โลจิสติกส์. คำนำ. ประเทศไทยมีความตกลงด้านการค้าบริการระหว่างประเทศ สองฉบับแรกในปี พ.ศ. 2538. คือ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General ...
http://www.dtn.go.th/filesupload/aec/images/logis29-05-55.pdf

คำค้น: บริการโลจิสติกส์
 บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
5 มิ.ย. 2010 ... โดย พัชรี แซ่เตีย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี. การบริหารจัดการโซ่อุปทานโลจิสติกส์ ...
http://logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/logistics/1958-third-party-logistics.html

คำค้น: บริการโลจิสติกส์
 กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ - DKSH ประเทศไทย
เรามีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยในศูนย์กระจายสินค้า เราจึงสามารถขนส่ง จัดเก็บ ... นอกจาก เราจะมีคลังสินค้าเป็นของเราเองแล้ว เรายังให้บริการโลจิสติกส์กับลูกค้าอีกด้วย ...
http://www.dksh.co.th/htm/613/th_TH/กระจายสินค้าและโลจิสติกส์.htm?SCId=19100

คำค้น: บริการโลจิสติกส์
 การบริหารการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) คืออะไร ...
17 ก.ย. 2009 ... การบริหารการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง | LogistiCafe.com : ล อจิสติกส์คาเฟ่.
http://www.logisticafe.com/2009/09/logistics-management/

คำค้น: บริการโลจิสติกส์
 โลจิสติกส์ คือ....
ซึ่งมีขอบเขตของกิจกรรมตั่งแต่การจัดซื้อจัดหา การผลิต การจัดเก็บ สินค้าคงคลัง การขนส่ง รวมไปถึงการกำจัดของเสีย. และเทคโนโลยีสารสนเทศ. "การบริหารโลจิสติกส์ คือ ...
http://blog.eduzones.com/logist/110

คำค้น: บริการโลจิสติกส์
 สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก
หน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผนและสนับสนุนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์การค้าของประเทศ ... ส่งออกฯ เดินหน้าพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยขานรับ AEC ...
http://www.tradelogistics.go.th/

คำค้น: บริการโลจิสติกส์
 เกี่ยวกับบริษัท : ข้อมูลบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 เป็นมืออาชีพด้านการบริการโลจิสติกส์ ตั้งแต่การเดินพิธีการผ่านศุลกากร ...
http://www.bjclogistics.co.th/th/company_profile.php

คำค้น: บริการโลจิสติกส์
 บริษัท ศรีราชา โล จิ สติ ก ส์ เซอร์วิส เซ ส จำกัด - เว็บไซต์ต้นแบบการเชื่อม ...
VISION. ให้บริการเน้นความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ บริหารการจัดการดี ... ให้บริการส่งออกนำ เข้าด่านชายแดนปอยเปต, คลองใหญ่,มุกดาหาร,หนองคาย,สะเดา,ปาดังห์เบซาร์. 3.
http://www.dbdlogistics.com/member_detail.php?id=56

คำค้น: บริการโลจิสติกส์

บริการโลจิสติกส์