บาร์โค้ด Youjie Yj3300 Barcode เครื่องสแกนบาร์โค้ด Scan Speed : 72 Scan Lines/second Light Source : Visibel Laser Diode 650 Nm /

บาร์โค้ด Youjie YJ3300 barcode เครื่องสแกนบาร์โค้ด Scan Speed : 72 scan lines/second Light Source : Visibel Laser Diode 650 nm /

รูป   รายละเอียด ราคา
หน้า 10 nm Decode Capabilities : Singel line all standard 1D Scan Pattern จาก 0