ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556

ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556

 ขายถูก บ้านแฝด สวัสดี แพรกษา ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ เหลือเงินแสน [ ลงประกาศ ]
 10 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
14 ก.พ. 2013 ... ศ. 2545 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ .. .... 1) ใบมอบตัวนักเรียน ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง. 2) ปพ. 1 ช่วงชั้นที่ 2 ... 2.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจ านวน 250 คน โดยวิธีสอบคัดเลือก. รับสมัคร ... ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. .... 1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (.3) ...
http://www.sa.ac.th/web/attachments/article/664/ประกาศรับนักเรียน ปี 2556.pdf

คำค้น: ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556
 สตรีอ่างทอง | Facebook
โรงเรียนจะรับสมัคสอบเข้า.1วันไหนค่ะ ... "โรงเรียนสตรีอ่างทอง"เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 วันที่ 14 พฤษภาคม ..2556 ... กำหนดการงานวันลอยกระทงประจำปี 2555 วัน อังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ... ประกาศผลนางนพมาศประจำปี 2555 ...
http://www.facebook.com/pages/สตรีอ่างทอง/127980563959376

คำค้น: ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 411/2556) เรื่อง - รับ ตรง ...
... (ฉบับที่ 411/2556). เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ... ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม .. 2556. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ) ... พัชราภรณ์ ไตรรัตน์ผดุงผล .... (แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 411/ 2556 ลงวันที่ 7 มีนาคม .. 2556). เลขที่สมัคร. 1. อ่างทอง. สตรีอ่างทอง. ชลิตา ศรีเกตุสุข ...
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2556/centraleast/PassedPaperExamCentral2556.pdf

คำค้น: ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556
 269-2555.pdf - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
7 ม.ค. 2013 ... ด้วยโรงเรียนสตรีอ่างทอง กําหนดวันสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่าง ... กําหนดวันสอบ. .1 , ม.2 , และ ม.3 สอบวันที 8 , 10 , 14 มกราคม .. 2556 ... ตรวจกระดาษคําตอบและวิเคราะห์ผลให้เรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย ...
http://www.sa.ac.th/web/attachments/article/642/269-2555.pdf

คำค้น: ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556
 37-2556.pdf - โรงเรียนสตรีอ่างทอง
การศึกษา 2556 ของโรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องนโยบาย และแนวปฏิบัติ ... พร้อมรายงานจ านวนนักเรียนให้ สพ. 5 ทราบ ... จัดท าประกาศ ผลการ สอบคัดเลือก และ จัดกลุ่มการเรียนตามนโยบายของโรงเรียน ... ใต้ร่ม ฯ ในวันที่ 14 – 18 มีนาคม .. 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น. ประกอบด้วย. 5.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. 14 มีนาคม 2556 ...
http://www.sa.ac.th/web/attachments/article/694/37-2556.pdf

คำค้น: ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556
 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนสตรีศึกษา
สตรีศึกษา,โรงเรียนสตรีศึกษา,ส.,ส,ร้อยเอ็ด,เว็บไซต์โรงเรียน,เว็บโรงเรียนสตรีศึกษา ... ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน .1 ม.4 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2556 ...
http://www.strisuksa.ac.th/

คำค้น: ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง - สฐ.
... หรือ หน้าเวปไซด์ สพป.อ่างทอง e-mes เลือก OTPC ระบบติดตามและประเมินผล ... และ นักเรียนชั้น .1 โรงเรียนขยายโอกาส โดยมี นายประดิษฐ์ บุญเส็ง ... วันที่ 2 มีนาคม 2556 นายเพรชรัตน์ นิมพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน .... พศวีร์ แสนหิรัณย์ โดยมี นาย ประจวบ อุ่นน้อย ผอ.ร.ร. ...... องค์กรสตรี และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นจังหวัด อ่างทอง ...
http://www.atg.obec.go.th/

คำค้น: ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556
 พม.5 - สฐ.
ผลงานทางวิชาการ ค.3 ... ระบบตรวจสอบเงินเดือน สพม.๕, ระบบเงินเดือนจังหวัดสิงห์บุรี ... [::จังหวัดอ่างทอง::], อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, สตรีอ่างทอง, โยธินบูรณะ อ่างทอง, ปาโมกข์วิทยาภูมิ, บางเสด็จ .... เขต 5 ยื่นคำร้องขอย้ายครั้ง1 ประจำปี 2556 (1-15 กุมภาพันธ์ 2556) 31 .ค. ... โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ งานอาหาร 16ก.
http://www.secondary5.obec.go.th/

คำค้น: ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556

ประกาศผลสอบ ม1 สตรีอ่างทอง พศ 2556