ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไวไฟในอาคาร

ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไวไฟในอาคาร

รูป   รายละเอียด ราคา
  ไม่ระบุ
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไวไฟในอาคาร

 [ ลงประกาศ ]
 wifibangpreang4.doc - ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ขออนุมัติจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล ... โดยการติดตั้งระบบไวไฟ (Wi – Fi ) ภายในอาคารสำนักงานและตามหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ...
http://www.thaitelecentre.org/bangpreang/index.php/download/category/9?download=11:---wifi-free

คำค้น: ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไวไฟในอาคาร
 การสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งตัวส่งสัญญาณ Internet แบบไร้สาย (WIFI) ภายใน ...
17 ต.ค. 2012 ... การสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งตัวส่งสัญญาณ Internet แบบไร้สาย (WIFI) ภายในอาคารต่างๆของ มทร.พระนคร ทั้ง 5 ศูนย์. 0. Posted by kanchit on October 17, ...
http://nms.rmutp.ac.th/การสำรวจพื้นที่ที่จะติ-2/

คำค้น: ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไวไฟในอาคาร
 แจ้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารคณะครุศาสตร์ ...
27 มิ.ย. 2012... (WIFI) ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ... (Zone B) ซึ่งทาง เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯไม่สามารถเข้าซ่อมบำรุงได้เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวยังอยู่ใน ระยะของการรับประกัน ดังนั้น ... ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ...
http://nms.rmutp.ac.th/wifi-new-building-tw/

คำค้น: ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไวไฟในอาคาร
 คำแนะนำในการเลือกซื้อแท็บแล็ต (Tablet)
ถ้าเราใช้เฉพาะในบ้านหรือในอาคารเสียเป็นส่วนใหญ่รุ่น WiFi อย่างเดียวก็ถือว่าเพียงพอต่อ การใช้งานแล้วเพราะราคาจะไม่สูงมากสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย WiFi ...
http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=5283&filename=inde

คำค้น: ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไวไฟในอาคาร
 เพื่อ การ ใช้ งาน เครือ ข่าย ไร้ สาย PSU WiFi ได้ เต็ม ประสิทธิภาพ
ได้เริ่มต้นดำเนินโครงการปรับปรุงบริการเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi ในทุกๆ วิทยาเขต ... 3 ชั้นในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งตั้งใจให้เป็นต้นแบบของ PSU WiFi 2.0 แก่ชาว ม.อ.
http://it.surat.psu.ac.th/index.php?name=webboard&file=read&id=4

คำค้น: ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไวไฟในอาคาร
 SUT WiFi - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รวมจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (SUTwifi) ทั้งสิ้น 308 จุด แบ่งเป็น ชนิดภายในอาคาร 234 จุด ... ขอความร่วมมือท่านผู้ใช้เครือข่าย SUTwifi ทุกท่าน กรุณาอย่าปรับเสาอากาศ ของตัว ...
http://web.sut.ac.th/sutwifi/

คำค้น: ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไวไฟในอาคาร

ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไวไฟในอาคาร