ปวส.

ปวส.

รูป   รายละเอียด ราคา
 
  350 บาท
  1,000,000
  ไม่ระบุ
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ปวส.

 รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (เปิดสอน 30 หลักสูตร) โดยแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละ วิทยาเขตจะบริหารจัดการเบ็ตเสร็จภายในคณะที่สังกัดวิทยาเขตนั้นๆ. (ที่มา : รายงานประจำปี ...
http://www.rmuti.ac.th/2012/index.php/th/curricula/diploma

คำค้น: ปวส.
 ม.ศรีปทุม รับสมัคร นศ.จบ ปวส. ศึกษาต่อ ป.ตรี โดยการเทียบโอนหน่วยกิต ...
27 มี.ค. 2013 ... มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างโอกาสทางการศึกษา เรียนรู้อย่างกว้างไกล ด้วยการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ที่จบ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ...
http://www.spu.ac.th/news/26277

คำค้น: ปวส.
 หน้า แรก - อี.เทค รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวช. , ปวส. และ ป.ตรี
ภาคปกติ. ปวช. ภาคปกติ. ปวส. ภาคปกติ ... ต่อ ปวส. ภาคเทียบโอนไม่มีประสบการณ์การ ทำงาน. ภาคบริหารธุรกิจ (เรียนวันอาทิตย์). การบัญชี; การตลาด; คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ...
http://www.e-tech.ac.th/new/index.php

คำค้น: ปวส.
 ปวส. - สำนัก มาตรฐาน การ อาชีวศึกษา
นค. 2551. โดยติ์เป็นการสมควรปรับปรุงกรอบมาตรฐานทลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพร๊บสูง (ปวส.) ให้. มีความเหมาะสมฮึงธิ์บ เพึอประโยชาินการรักษามาตรฐานวิชาการเเละวิชาชีพ ...
http://bsq2.vec.go.th/crouse_manage/กรอบมาตรฐานหลักสูตร 51/กรอบ ปวส.51.pdf

คำค้น: ปวส.
 ผลสำรวจชี้ค่าจ้าง300ออกฤทธิ์ แนวโน้มเงินเดือนป.ตรีต่ำกว่าปวส.! - ข่าว ...
22 มี.ค. 2013 ... อึ้งผลสำรวจชี้ ค่าจ้าง 300 ออกฤทธิ์ แนวโน้มค่าจ้าง ป.ตรี ต่ำกว่า ปวส. เมื่อเทียบการปรับค่า จ้างปี 2554/55 ...
http://www.thairath.co.th/content/eco/334139

คำค้น: ปวส.
 ปวส.
หลักสูตร ปวส. 2546. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ. 2. จุดหมาย. 1. เพื่อใหมีความรูและทักษะ พื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน. ระดับที่สูงขึ้น ...
http://techno.rtu.ac.th/Acc/structureacc.pdf

คำค้น: ปวส.

ปวส.