ป.เอก

ป.เอก

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ป.เอก

 รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอก. หลักสูตรปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นที่ ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีผลงานวิจัย โครงการและวิทยานิพนธ์ต่างๆ ...
http://www.chula.ac.th/admission/doctor/index.htm

คำค้น: ป.เอก
 รายชื่อหลักสูตร ระดับปริญญาเอก - Kasetsart University
รายชื่อหลักสูตรปริญญาเอก. คณะเกษตร (Faculty of Agriculture). มี 7 หลักสูตร ได้แก่. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา; หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ...
http://www.ku.ac.th/curriculum/bulletin3.html

คำค้น: ป.เอก
 หลักสูตรปริญญาเอก
ปริญญาโทภาคพิเศษ. หลักสูตรนานาชาติ. ปริญญาเอก. รับสมัครออนไลน์. รับสมัครศึกษาต่อ. คณะรัฐประศาสนศาสตร์. คณะบริหารธุรกิจ. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ. คณะสถิติประยุกต์ ...
http://edserv.nida.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=19

คำค้น: ป.เอก
 ระดับปริญญาเอก เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์
13 ก.พ. 2013 ... สาขาที่เปิดสอน. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - วิชาเอกหลักสูตรและการสอน ...
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ApplyPhD1.htm

คำค้น: ป.เอก
 อย่าคิดว่าได้ปริญญาเอก แล้วคุณจะ... | itshee
11 พ.ค. 2012 ... ปริญญาเอก หรือภาษาอังกฤษที่ใช้กันว่า Ph.D. หรือ D.Phil (Doctor of Philosophy) เป็น ปริญญาที่สูงสุดในสายวิชาการ ที่เพิ่มเวลาเรียนอีก 4 ปี และเรียนเน้นๆ ...
http://itshee.exteen.com/20120511/entry

คำค้น: ป.เอก
 ปริญญาเอก « บัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโท; บริหารธุรกิจ · การจัดการหลักสูตร · บัญชี · วิศวกรรมซอฟต์แวร์ · ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ · เทคโนโลยี ... บัณฑิตวิทยาลัย; > บางเขน; > หลักสูตร; > ปริญญาเอก ...
http://www.spu.ac.th/graduate/bangkane/courses/phd

คำค้น: ป.เอก
 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. The Royal Golden Jubilee Ph ...
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก-ทุนคปก.โครงการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่อเพิ่ม ความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยของประเทศ.
http://rgj.trf.or.th/index.asp

คำค้น: ป.เอก
 ปริญญา เอก - phd.ru.ac.th - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ศึกษา. สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ...
http://www.phd.ru.ac.th/light/

คำค้น: ป.เอก

ป.เอก