ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม

ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 คงคา ราม
กำหนดรับนักเรียน .1 และ .4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ... สอบ. 23 มีนาคม 2556. 24 มีนาคม 2556. ประกาศผลสอบ. 27 มีนาคม 2556. 28 มีนาคม ...
http://www.kongkaram.ac.th/

คำค้น: ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม
 ศิลปะ - สพ.10
ศิลปะ. ผลการแข่งขัน ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี.1-.3. ที่. โรงเรียน. สังกัด. คะแนน ... 1 โรงเรียนคงคาราม. สพ. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) ...
http://www.sesa10.go.th/sesa10/data/feb56/sil

คำค้น: ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
[ 23 / .ค. / 2556 ] รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสอบรอบสอง โครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555 สอบวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 25 ...
http://www.sp-area1.go.th/

คำค้น: ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม
 ประกาศโรงเรียนคงคาราม เรื่อง ประกาศผลการสอบ
2 มี.ค. 2013 ... บัดนี้โรงเรียนคงคารามไดพิจารณาตรวจผลการสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว ดังรายชื่อ แนบทาย. ประกาศนี้ ... 1. 3 ด.ช.ปฏิวัติ ผาดศรี. บานหนองเขาออน. 38. 66. 72. 176. 3 . 4 ด.ญ.นฤวรรณ เมงเตี๋ยน ... 154. 7. 8 ด.ช.ณัฐพล แยถนอม ...
http://www.kongkaram.ac.th/web1/file_editor/file/ประกาศผลสอบห้องวิทย์.pdf

คำค้น: ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม
 กลุ่มวิชาการ » โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556 ... ผลการสอบ คัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ .1 ปีการศึกษา 2556 .... ดาวน์โหลดคำสั่ง ศิลปะ. 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, โรงเรียนคงคาราม. ดาวน์โหลดคำสั่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ...
http://www.promma.ac.th/academic_groups/

คำค้น: ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม
 ประเมินความพร้อมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนคงคาราม
14 ธ.ค. 2012 ... แผนปฏิบัติการ สพ.10 ปี 2556 ... ประเมินความพร้อมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ โรงเรียนคงคาราม · PDF, Print ... คณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนคงคาราม จังหวัด เพชรบุรี จากการที่โรงเรียนคงคาราม ... ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ห้อง นักเรียนไม่ เกิน 36 คน ในปีการศึกษา ... และคณะครูนำเสนอข้อมูล ผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา ...
http://www.sesa10.go.th/sesa10/index.php/component/content/article/901-2012-12-14-05-10-53

คำค้น: ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - โรงเรียนคงคาราม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สุนทรภู่ กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เกิดวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา 2 ... กิจกรรมวันสุนทรภู่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนคงคารามจังหวัด เพชรบุรี จัดขึ้น ... ซึ่งหมายถึง การสั่งสอนแนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีที่ ยอมรับนั่นเอง .... จันทร์ 7 .ค.56 สอบแก้ตัวครั้งที่2(การงานฯ-ภาษาต่างประเทศ-กิจกรรม พัฒนา) ...
http://202.143.148.20/science/

คำค้น: ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม
 โรงเรียน พรหมา นุ สร ณ์ - โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
ชื่อ – นำสกุล. ชื่อสถำนศึกษำ. เลขที่. ห้องสอบ. อำคำร. สอบ/ชั้น. หมำยเหตุ. 1. 7601001- 1 นายคณิศร กฤษฎา ... 13 7601013-1 นางสาวพรรัตน์ ตันติสุขารมย์ โรงเรียนคงคาราม. 1 ...
http://www.odos.moe.go.th/userfiles/file/สพม_10 เพชรบุรี.pdf

คำค้น: ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม

ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนคงคาราม