ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556

ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556

 [ ลงประกาศ ]
 กลุ่มวิชาการ » โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี. ... ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถ พิเศษ .1 ปีการศึกษา 2556 ... ประกาศรับนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556 . ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... คะแนนสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) ฉบับแก้ไข 5 ก.พ. 56 ...
http://www.promma.ac.th/academic_groups/

คำค้น: ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556
 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสร ... ภายในวัน ที่ 18 มีนาคม 2556 ... 2556. ผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ .1 ...
http://www.promma.ac.th/promma_site/

คำค้น: ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556
 กลุ่มวิชาการ » โครงการช้างน้อย ปีการศึกษา 2555 - โรงเรียนพรหมานุสรณ์
ประกาศผลการสอบโครงการช้างน้อย ... ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 น. ... รายชื่อผู้ได้รับรางวัล วิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) ฉบับแก้ไข 5 ก.พ. ... ****ติดต่อฝ่าย ประมวลผลการสอบ โทร 032-425070 ต่อ 146 ... ***นักเรียนที่ยังไม่รับบัตรสอบสามารถ ติดต่อรับที่ห้องทะเบียน-วัดผล ... และขอเชิญชมรายการเปิดบ้านพรหมานุสรณ์ (OPEN HOUSE) ...
http://www.promma.ac.th/academic_groups/?page_id=2408

คำค้น: ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556
 กลุ่มวิชาการ » การรับนักเรียน 2556 - โรงเรียนพรหมานุสรณ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ .1 ปีการศึกษา 2556 ... 2556 เวลา 08.30 น. (ประชุมผู้ปกครองก่อนการมอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัด เพชรบุรี). หลักฐานการมอบตัว. 1 ... ประกาศรับนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556 ...
http://www.promma.ac.th/academic_groups/?page_id=2484

คำค้น: ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556
 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 - โรงเรียนพรหมานุสรณ์
สอบ. ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว. .1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มี. ความ สามารถพิเศษ ... โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี. (SMART Class Project). 14 - 18. ก.พ. 2556. 23. ก.พ. 2556. 27 ... ห้องเรียนปกติ (รับสมัคร / สอบ : เดือนมีนาคม). ชั้น. ประเภท ...
http://www.promma.ac.th/academic_groups/wp-content/uploads/2012/10/STUDENT-PROMMA-2556-NEW.pdf

คำค้น: ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556
 ประกาศผลการสอบโครงการช้างน้อย - โรงเรียนพรหมานุสรณ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ .1 ปีการศึกษา 2556 ... ห้องเรียน EP · เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ...
http://www.promma.ac.th/academic_groups/?cat=4

คำค้น: ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556
 กลุ่มวิชาการ » ข่าวด่วน - โรงเรียนพรหมานุสรณ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ .1 ปีการศึกษา 2556 ... ห้องเรียน EP · เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ...
http://www.promma.ac.th/academic_groups/?cat=5

คำค้น: ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556
 [ask] พรหมานุสรณ์ ม.1/ม.4 56 - Dek-D.com > Board : สอบเข้า ม1. ม.4
Dek-D.com > Board >[ask] พรหมานุสรณ์ ม.1/ม.4 56. ... หอมีมากมายครับ ค่าเทอมก็ตาม รัฐบาลปกติ ห้องโครงการ แปดพัน ะธรมดา สองพันห้ามั้ง ...
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2669099

คำค้น: ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556

ผลสอบพรหมานุสรณ์ ม1ห้องปกติ 2556