ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม

ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม

 [ ลงประกาศ ]
 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี : นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ... ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ... ในงานราชภัฎวิชาการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 รายชื่อผู้เข้าแข่งขันมีดังนี้ 1. ... ประกาศ ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้ .3 สอบ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ...
http://www.kongkaram.ac.th/

คำค้น: ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม
 โรงเรียน โพ ธา วัฒนา เสนี
... วัดคงคาราม · ค้างคาวร้อยล้าน · ชาวไทยเชื้อสายจีนในโพธาราม · พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัด ม่วง ... ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดาวน์โหลด รายชื่อ1 รายชื่อ2 ... ปฏิทินการจัดกิจกรรมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ระหว่างปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ... 1. การแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น .๑-๖ ได้รับรางวัล ...
http://www.photha.ac.th/

คำค้น: ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม
 กลุ่มวิชาการ » โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ปฏิทินปฏิบัติงาน. วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 – ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น .1 ( กำหนดการปฐมนิเทศ .1 คลิ๊กที่นี่ ). วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ... เข้าสู่หน้าการรับ นักเรียน ... ****ติดต่อฝ่ายประมวลผลการสอบ โทร 032-425070 ต่อ 146 ... 8. ศิลปะ, โรงเรียนคงคาราม ...
http://www.promma.ac.th/academic_groups/

คำค้น: ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม
 ประกาศโรงเรียนคงคาราม เรื่อง ประกาศผลการสอบ
2 มี.ค. 2013 ... บัดนี้โรงเรียนคงคารามไดพิจารณาตรวจผลการสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว ดังรายชื่อ แนบทาย. ประกาศนี้ ... 1. 3 ด.ช.ปฏิวัติ ผาดศรี. บานหนองเขาออน. 38. 66. 72. 176. 3 . 4 ด.ญ.นฤวรรณ เมงเตี๋ยน ... 154. 7. 8 ด.ช.ณัฐพล แยถนอม ...
http://www.kongkaram.ac.th/web1/file_editor/file/ประกาศผลสอบห้องวิทย์.pdf

คำค้น: ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม
 หน้าหลัก - โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
"ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนคงคาราม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 11.60 คะแนน". นับเป็นการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในการสอบ O-NET ... ในงานราชภัฎ วิชาการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 รายชื่อผู้เข้าแข่งขันมีดังนี้ 1. นายณัษฐพงษ์ ... สทศ. ประกาศตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้ .3 สอบ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ...
http://www.kongkaram.ac.th/index.php?mod=home&path=web/news

คำค้น: ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม
 Aroonpradit Club | Facebook
ผลสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ... Photo: .6เตรียมไปแฟร์เวล-อำลาอาลัยที่ปากน้ำปราณ ... ในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร รุ่นอายุ 14 ปี ครั้งที่ 29 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนคงคาราม ...
http://th-th.facebook.com/aroonpradit

คำค้น: ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น .1 ปีการศึกษา ... - ดัด ดรุณี
27 มี.ค. 2013 ... ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี. เรือง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชันมัธยมศึกษาปีที 1. ห้องเรียนปกติ (ประเภทนักเรียนทั วไป). ปีการศึกษา 2556 ...
http://www.ddn.ac.th/web/UserFiles/file/m1_normal_56.pdf

คำค้น: ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนสาธิต .1 และ ม.4 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนสาธิต .1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556. วัน พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:40 น. @dmin 1 ความคิดเห็น · อีเมล พิมพ์ PDF ...
http://www.pbru.ac.th/th/index.php/news-topic/news-pr/1425-announcement-student-for-admission-56

คำค้น: ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม

ผลสอบเข้า ม 1 โรงเรียนคงคาราม