ผ่านแดน

ผ่านแดน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ผ่านแดน

 [ ลงประกาศ ]
 สรุปช่องทางผ่านแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ใน
ประเภทหนังสือเดินทางข้ามแดน มี 3 ประเภท. - หนังสือเดินทาง (Passport). - บัตรผ่านแดน (Border Pass):ใช้กับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน มีอายุ2 ปี. พานักได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์.
http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/documents/thailande_eu_coop/migration_management/3_4current_migration_challenges_in_thailand_th.pdf

คำค้น: ผ่านแดน
 หนังสือผ่านแดน (Border Pass) - สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
การออกหนังสือผ่านแดน (Border Pass) และหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass). ณ ที่ทาการอาเภอเมืองกาญจนบุรี บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุนาร้อน. เวลาเปิด ...
http://www.kanchanaburi.go.th/au/phunumron/content/passdawei.pdf

คำค้น: ผ่านแดน
 เอกสารที่ใช้ผ่านแดน - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
บุคคลสัญชาติ, เอกสารที่ใช้ ผ่านแดน, กฎหมาย/ระเบียบ. ไทย, - หนังสือเดินทาง, - พ.ร.บ.คน เข้าเมือง พ.ศ.2522. ( Pass Port ). - หนังสือผ่านแดน, - ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ.
http://chanthaburiimmigration.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=54

คำค้น: ผ่านแดน
 จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น - วิกิพีเดีย
ประวัติ[แก้]. ด่านถาวรบ้านห้วยโก๋น แรกเริ่มจัดตั้งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามประกาศกระทรวง มหาดไทย ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ...
http://th.wikipedia.org/wiki/จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น

คำค้น: ผ่านแดน
 ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ต.ท.) Foreign Affairs Division Office of The Permanent Secretary for Interior ที่อยู่ : ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร ...
http://103.28.101.10/bordercross/

คำค้น: ผ่านแดน
 สํานักงานออกบัตรผ่านแดน หนองคาย - หนองคาย, จังหวัดหนองคาย
See 30 photos and 5 tips from 203 visitors to สํานักงานออกบัตรผ่านแดน หนองคาย. " Next Station LAO."
https://foursquare.com/v/สานกงานออกบตรผานแดน-หนองคาย-mueang-nong-khai-nong-khai/4e61d0fcfa76cd64cdf80d92

คำค้น: ผ่านแดน
 ข้อมูลการผ่านแดน สู่ประเทศเพื่อนบ้าน - เชียงราย
2) หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ใช้เฉพาะประชาชนไทยและลาว ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงเท่านั้น มีอายุ 1 ปี ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 3วัน 2 คืน ...
http://www.chiangraifocus.com/guidebook/borderpass/index.php

คำค้น: ผ่านแดน
 ประกาศเปิด-ปิดจุดผ่านแดนและการท่องเที่ยว - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกาศเปิด-ปิดจุดผ่านแดนและการท่องเที่ยว. ปิดการท่องเที่ยวอุทยานเขาพระวิหาร ศรีสะเกษ อุบลรธานี เป็นการชั่วคราว (25 มิ.ย. 2556). เปิดจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ (25 มิ.ย. 2556) ...
http://www.mots.go.th/more_news.php?cid=319&filename=index

คำค้น: ผ่านแดน

ผ่านแดน