พันธ์ไผ่เปร็ง

พันธ์ไผ่เปร็ง

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พันธ์ไผ่เปร็ง

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ไม้ ตะพด ไม้ไผ่ เปร็ง จาร อักขระ 2 เล่ม
1 วันก่อน ... ไม้ตะพดไม้ไผ่เปร็งลงอักขระที่หลวงพ่อพยนต์ท่านทำให้เช่าที่วัด วันนี้เอามาทำห้วและปลาย เรียบร้อยแล้ว 2 เล่ม. เล่มที่ 1 หัวทรงลูกจันทร์ คอถอดได้ ยาว 112 ซ.ม.
http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=8&topic_no=425440&topic_id=432391

คำค้น: พันธ์ไผ่เปร็ง
 รายละเอียด(1) - กรมราชทัณฑ์
นำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ..... หลำยหลำกชนิดที่ปลูกไว้ใน ประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็นพันธ์ุได้แก่ ไผ่เปร็ง ไผ่ยักษ์ ไผ่ตงเขียว ไผ่ตงหนู. ไผ่ด้ำมขวำน ...
http://www.correct.go.th/correct2009/upload/file_big/1_2553/1-2553.pdf

คำค้น: พันธ์ไผ่เปร็ง
 ไม้ตะพด : ข่าวสดออนไลน์
24 พ.ย. 2010 ... ไม้ตะพดที่นิยมใช้กันเมื่อก่อนส่วนมากจะทำมาจากไม้ไผ่ที่เรียกว่า ไม้ไผ่เปร็ง ... เมื่อตัดไม้ไผ่ มาแล้วจะต้องนำมาตากให้แห้งสนิทจึงค่อยนำมาตัดแต่งลำให้ตรงด้วย ...
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakkwTVRFMU13PT0=

คำค้น: พันธ์ไผ่เปร็ง
 ฐานข้อมูลการจัดการปัญหาเกษตรกรรม - สำนัก หอสมุด และ ศูนย์ สารสนเทศ ...
1 ก.ย. 2005 ... ผมมีความสนใจเรื่องไผ่มาก ปัจจุบันเริ่มปลูกไผ่ไปบ้างแล้ว ส่วนใหญ่เป็นไผ่ตง ทั้งนี้ ... และ ผมจะหาซื้อพันธุ์ได้จากที่ไหน ... นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลากชนิด ไผ่คันร่ม หรือไผ่ เปร็ง พบมากที่จังหวัดปราจีนบุรี ตราด และระยอง ลำต้นอ่อนมีสีเขียวใบไม้ ...
http://siweb.dss.go.th/qa/search/search_description.asp?QA_ID=182

คำค้น: พันธ์ไผ่เปร็ง
 ขายพันธุ์ไผ่ กิมซุง,หมาจู,ไผ่ กว่า 100 พันธุ์,พันธุ์ไม้ผล,ไม้ป่า,ผักพื้นบ้าน - เกษตรพอเพียง
สวนไผ่ นานาพันธุ์ หนองชะอม ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ 24/6 หมู่ 6 ต. ... ไผ่เขียวมรกต มีทั้งหมด ทุกพันธุ์ ซึ่งเรียกชื่อวิทย์ว่า Bambusa beecheyana ... ไผ่เปร็ง 500 ...
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=11817.0

คำค้น: พันธ์ไผ่เปร็ง
 สารานุกรมไทย 24 - สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นิยมใช้ไม้ไผ่เปร็งทำไม้ตะพด โดยเลือกไม้ที่แก่จัด มีข้อดี เนื้อแน่นตัน ..... ๑๙ ชนิด คือ นก ยางกรอกพันธุ์จีน นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางควาย นกยางทะเล นกยางจีน นกยางเปีย ...
http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/dictionary/dict24.htm

คำค้น: พันธ์ไผ่เปร็ง
 ปูชกะ-เปสุญ เปสุไณย - พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปร็ง, [เปฺร็ง] น. ชื่อไผ่ชนิดหนึ่ง ต้นเล็ก ชาวบ้านใช้ปล้องทําเป็น. กล้องยาสูบ. เปรต, เปรต-, [ เปฺรด, เปฺรดตะ-] น. ... (๒) ชื่อมะเขือพันธุ์หนึ่ง. เปราะ ๒, [เปฺราะ] ว. หักง่าย, แตกง่าย, เช่น ...
http://rirs3.royin.go.th/word25/word-25-a12.asp

คำค้น: พันธ์ไผ่เปร็ง

พันธ์ไผ่เปร็ง