ภาษาอังกฤษ For Conference

ภาษาอังกฤษ for conference

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ for conference

 [ ลงประกาศ ]
 พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [meeting] # แปลความหมาย ...
N. การนัดพบ relate:{การชุมนุม} syn:(appointment)(meeting) N. สถานที่นัดพบ relate:{ ที่ชุมนุม} syn:{gathering point}{meeting place} VI. นัดพบ relate:{ชุมนุมกัน} ...
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=meeting

คำค้น: ภาษาอังกฤษ for conference
 พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [audio conference] # แปลความ ...
audio conference การประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือ มากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ ...
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=audio+conference

คำค้น: ภาษาอังกฤษ for conference
 พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [peace conference] # แปลความ ...
conference (คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม, สมาคมทีมกีฬา, การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ Synonym: parley, colloquy. th • #191603 • en-th-dictionary ...
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=peace+conference

คำค้น: ภาษาอังกฤษ for conference
 พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [conference] # แปลความหมาย ...
พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [conference...
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=conference

คำค้น: ภาษาอังกฤษ for conference
 พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [news conference] # แปลความ ...
พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [news conference] # แปลความหมาย [news conference]. Ooops · Dictionary Languages · Quick Search · Admin Home.
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=news+conference

คำค้น: ภาษาอังกฤษ for conference
 พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [audiographic conference ...
audiographic conference การประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุม ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว  ...
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=audiographic+conference

คำค้น: ภาษาอังกฤษ for conference
 พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [grand meeting] # แปลความ ...
N. การนัดพบ relate:{การชุมนุม} syn:(appointment)(meeting) N. สถานที่นัดพบ relate:{ ที่ชุมนุม} syn:{gathering point}{meeting place} VI. นัดพบ relate:{ชุมนุมกัน} ...
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=grand+meeting

คำค้น: ภาษาอังกฤษ for conference
 ประชุม - Thai / English dictionary meaning - ประชุม ภาษาอังกฤษ แปล ...
gaan bprà-chum. conference ; meeting ; convention. ที่ประชุม têe bprà-chum. meeting room ; auditorium ; assembly hall ... [to] call a meeting ; convene a meeting.
http://www.thai2english.com/dictionary/1368303.html

คำค้น: ภาษาอังกฤษ for conference

ภาษาอังกฤษ for conference