มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่

 [ ลงประกาศ ]
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: Language Institute Chiang Mai ...
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนถาษาจีนระดับ 1-4 ระหว่างวันที่ 14 ส. ... ประกาศ ตารางการเข้ารับการอบรม ภาษาจีน เกาหลี พม่า แก่มัคคุเทศก์อาชีพ ประจำปี 2556.
http://www.li.cmu.ac.th/

คำค้น: มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - วิกิพีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อังกฤษ: ChiangMai Rajabhat University,คำเมือง: LN- University-Chiang Mai Rajabhat.png .... ในปี พ.ศ. 2468 ได้เริ่มมีหลักสูตรและจัดการ เรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมอย่างแท้จริง ..... 5 ปี สาขาวิชาภาษาจีน; หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ... 4 ปี สาขาวิชาภาษาเกาหลี; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ.) ...
http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำค้น: มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่
 โครงการ/กิจกรรม - กลุ่มสถาบันการแปลและภาษาจีน
(ร่าง) ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ... กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี • โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ. เชียงใหม่
http://academic.obec.go.th/web/node/26

คำค้น: มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการทด
Tel. 0 53 94 4248 Fax. 0 5322 1285. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการ ทดลองการจัดการเรียนการสอนเสริม. ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี).
http://202.28.25.123/news2553/pdf/2554-03-30-Inter-Language.pdf

คำค้น: มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่
 รับสอนภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี เรียนไม่เข้าใจเรียนใหม่ฟรี
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี ที่มีคุณภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าเรียนไม่เข้าใจเรียนใหม่ฟรี.
http://xn--72cfi2cj2amg2d0a3eb4bd6bzi6bvecj.com/

คำค้น: มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่
 Language Institute Chiang Mai University สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย ...
บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ... English on Demand เห็นมีในเว็บไซต์แต่เขียนว่าสำหรับนักเรียนจีนเท่านั้น ... แต่อยากเรียนมหาลัยที่ใช้อังกฤษในการสอนเลยอยากสอบถามคลาสนี้ว่าคนไทยเรียนได้หรือ ไม่ ...
https://www.facebook.com/language.institute.cmu

คำค้น: มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่
 อัพเกรด อคาเดมี่ เชียงใหม่ [Engine by iGetWeb.com]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ... เรียนภาษากับมืออาชีพ อัพเกรด อคาเดมี่ เชียงใหม่ ... อื่นๆ อีกด้วย ที่นี่เรามีคอร์สภาษาจีนที่ทรงพลัง สอนโดยอาจารย์ชาวไทย และอาจารย์ชาวจีน ... นอกจากนี้เรายังได้ออกแบบคอร์สภาษาเกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน และญีปุ่น เพื่อตอบโจทย์ ...
http://www.upgradecm.com/

คำค้น: มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่
 สถาบันภาษา - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
... ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน, Toeic Toefl Master Degree, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น. ภาษา จีนกลาง, ภาษาฝรั่งเศส, Thai for foreigners, ภาษาอินโดนีเซีย, ดนตรีและนาฎศิลป์ไทย ...
http://www.ril.ru.ac.th/

คำค้น: มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสอนเกาหลี จีน เชียงใหม่