มะขามเปรี้ยว

มะขามเปรี้ยว

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ มะขามเปรี้ยว

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 NP garden - ไร่วิวัชจรัลวงศ์ ไร่มะขามเปรี้ยวพันธุ์ - ยินดีต้อบรับทุกท่าน
สำหรับลูกค้าหรือท่านที่สนใจข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับมะขามเปรี้ยวยักษ์ ... กลุ่มลูกค้าที่ ปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์พันธุ์นี้โดยส่วนมากที่ทางไร่เราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆ ก็คือ. 1.
http://www.np-garden.com/

คำค้น: มะขามเปรี้ยว
 การปลูกมะขามเปรี้ยว ศรีสะเกษ 109
เรียบเรียง/ภาพ : ชูศักดิ์ สัจจพงษ. ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ. กรมวิชาการเกษตร. เผย แพรโดย. กองเกษตรสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร. มะขามเปรี้ยว ...
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/tree_fruit/fruit34.pdf

คำค้น: มะขามเปรี้ยว
 มะขามเปรี้ยว - YouTube
12 มิ.ย. 2011 ... การค้ำกิ่งมะขามขณะที่ติดผลดก จะช่วยไม่ให้กิ่งหักได้ มะขามเปรี้ยวยักษ์พันธุ์ฝักดาบ สวน วิ รัตน์ เมื่อฝักดิบแก่เต็มที่ คัดขนาดจะมีน้ำหนัก 3ฝักต่อ1กิโลกรัม.
http://www.youtube.com/watch?v=DyiDHRmFFEA

คำค้น: มะขามเปรี้ยว
 ตลาดมะขามเปรี้ยวยักษ์ ยักษ์จริงๆหรือเปล่า
จากการศึกษาข้อมูลของมะขามเปรี้ยว ดูเหมือนจะไม่มีข้อเสียใดๆ ไ่ม่ว่าจะทั้งการปลูก การดูแล และด้านการตลาด และด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายๆ ...
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=16580.0

คำค้น: มะขามเปรี้ยว
 มะขามเปรี้ยว
มะขามเปรี้ยวเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย สามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด ประกอบกับเป็นพืชที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งเป็นสินค้าออก ...
http://www.aopdh06.doae.go.th/tamarind.html

คำค้น: มะขามเปรี้ยว
 มะขามเปรี้ยวยักษ์ - วว.
มะขามเปรี้ยวยักษ. สถานีวิจัยพืชลําตะคองไดรวบรวมพันธุมะขาม. เปรี้ยวจากหลายพื้นที่ ของประเทศไทย เพื่อคัดเลือกสาย. พันธุที่ดีและเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของภาค ...
http://www.tistr.or.th/tistr/source/techno/pdf/makhampraw.pdf

คำค้น: มะขามเปรี้ยว
 ขั้นตอนการปลูกมะขามเปรี้ยว | มะขาม.com
13 มี.ค. 2009 ... การปลูกมะขามเปรี้ยวที่ไร่จะแนะนำให้ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 10 x 10 เมตร หรือ 5×5 วา (ระยะ ห่างของแถว 10 เมตร ระยะห่างของต้น 10 เมตร) ไร่หนึ่งจะปลูกได้ 16 ...
http://www.xn--22c5db2dl.com/มะขามเกษตรกรรม/ขั้นตอนการปลูกมะขามเปร/

คำค้น: มะขามเปรี้ยว
 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ: มะขามเปรี้ยว ศก.019
13 มี.ค. 2010 ... ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้คัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529–2535 ได้รับการ พิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะนำจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 17 ...
http://sisakethort.blogspot.com/2010/03/019.html

คำค้น: มะขามเปรี้ยว

มะขามเปรี้ยว