ราคากรมบัญชีกลาง 2556

ราคากรมบัญชีกลาง 2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ราคากรมบัญชีกลาง 2556

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๕๖ - สำนักงบประมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรี
มาตรฐานครุภัณฑ์. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) (แก้ไขหน้า 74) ... เกณฑ์ราคาต่อหน่วย. เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กระทรวงการคลัง).
http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=Ҥҵðҹ&folddsc=32004

คำค้น: ราคากรมบัญชีกลาง 2556
 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555" 1 ชุด (4 เล่ม) ราคาชุดล่ะ 800 บาท พิเศษสุด!
http://www.gprocurement.go.th/

คำค้น: ราคากรมบัญชีกลาง 2556
 เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet
เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี 58 (ฉบับที่ 14) ( 24/04/56 ); กรมบัญชีกลาง... ผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2556(24/06/56)  ...
http://www.cgd.go.th/

คำค้น: ราคากรมบัญชีกลาง 2556
 เว็บไซต์ราคากลางกรมบัญชีกลาง - ราคากลาง - โยธาไทย
เมนูหลัก. ราคากลาง. เว็บไซต์ราคากลางกรมบัญชีกลาง. เอกสารเรียนรู้เรื่องราคากลาง · เบี้ยประชุมคณะกรรมการราคากลาง · ไขปัญหา ราคากลาง · แผนผังไซต์ ...
http://rakaklang.yotathai.net/websit-rakha-klang-krm-baychi-klang

คำค้น: ราคากรมบัญชีกลาง 2556
 อ่านทั้งหมด - เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเคร่ือง โทรสาร. รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เดือน  ...
http://www.cgd.go.th/wps/portal/News/BiddingNews

คำค้น: ราคากรมบัญชีกลาง 2556
 ราคา กลาง งาน ก่อสร้าง - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลางได้จัดทำหนังสือ ... การคำนวณราคากลางและแบบฟอร์มในการประเมินราคา งานก่อสร้างชลประทาน ... ข้อมูลการคำนวณอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและระเบิดหิน.
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iTMHPXUE8TIwN_dx83A08TXzPnUDc_U7NAI_2CbEdFAHahimQ!/?WCM_PORTLET=PC_7_4V7EUI420OGLF0I4M6CUFN5661_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/egp2/egp/SA_ProcInfo_EGP/SA_MidPrice/

คำค้น: ราคากรมบัญชีกลาง 2556
 รายการประมาณราคาวัสดุ และราคากลางครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - ส ...
31 ม.ค. 2013 ... รายการประมาณราคาวัสดุ และราคากลางครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.
http://www.mdh.obec.go.th/web/view.php?article_id=12895

คำค้น: ราคากรมบัญชีกลาง 2556
 2 Comments - โยธาไทย
23/04/2013. 2 Comments. ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144; ลงวันที่ 22 เมษายน 2556; เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง; เนื้อหา ...
http://www.yotathai.com/1/post/2013/04/rakaklang-w144.html

คำค้น: ราคากรมบัญชีกลาง 2556

ราคากรมบัญชีกลาง 2556