ราคากลางครุภัณฑ์ สพฐ ภาคกลาง

ราคากลางครุภัณฑ์ สพฐ ภาคกลาง

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ราคากลางครุภัณฑ์ สพฐ ภาคกลาง

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2556 (เพิ่มเติม). ประกาศ ณ ... เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ...
http://www.mict.go.th/comprice/

คำค้น: ราคากลางครุภัณฑ์ สพฐ ภาคกลาง
 สำนักการคลังและสินทรัพย์ - สพฐ.
เรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 8/2556 (ด่วนที่สุด ที่ .... ที่ นร 0719/ว 80 ลว.20 ค.56 เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (4 ก.
http://finance.obec.go.th/

คำค้น: ราคากลางครุภัณฑ์ สพฐ ภาคกลาง
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ภาคผนวก. 84. 3.1 มติคณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ที่สร. 0203/ว48 ลงวันที่18 ... 3.2 หนังสือนํางบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหนังสือสํานัก งบประมาณ. ที่นร 0719/ว 48 ...... ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หัก เลี้ยวกลาง. ลําตัว มีมุมเลี้ยวไม่เกิน 40 ..... พื้นที่นั่งและนักพิงหลังทําด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่ เป็นสนิม. 4.
http://www.bb.go.th/bbhome/viewextf.asp?x=1&p=/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32/GENERAL/DATA0000/00000115.PDF&m=ѭҤҵðҹѳ 2554 (չҤ 2554)

คำค้น: ราคากลางครุภัณฑ์ สพฐ ภาคกลาง
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ตารางการแข่งขันศิลประดับภาค... การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดราคากลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช. .... รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(SPEC สพฐ.) ...
http://www.mskyt28.info/home.php

คำค้น: ราคากลางครุภัณฑ์ สพฐ ภาคกลาง
 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมีนาคม 2554)
พ.ศ. 2554. ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ ใช้ฐานข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง ... ค่าครุภัณฑ์ ระบบโสตทัศน์ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ( เช่น ... ในภาคผนวกหน้า ผ-5 ... ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน. แบบ สพฐ.1 เนื้อที่2,016 ตาราง เมตร. 10,757,800 ..... ค่าขนส่ง. 2 อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดกลาง(ฐานรากตอก เสาเข็ม).
http://president.yru.ac.th/plan/images/stories/files/plan_024_2.pdf

คำค้น: ราคากลางครุภัณฑ์ สพฐ ภาคกลาง
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สพฐ. ปี พ.ศ. 2555 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
ขนาดไฟล์ 0 Bytes, อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สพฐ. ปี พ.ศ . 2555. ดาวน์โหลดต่าง ๆ 5 อันดับล่าสุด รายชื่อหอพักจังหวัดมหาสารคาม 17 / มิ.ย.
http://www.ses26.go.th/index.php?name=download&file=readdownload&id=5

คำค้น: ราคากลางครุภัณฑ์ สพฐ ภาคกลาง

ราคากลางครุภัณฑ์ สพฐ ภาคกลาง