ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ราคาวัสดุก่อสร้าง
คำชี้แจง. การปรับปรุงราคาวัสดุก่อสร้าง · กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ · Special Link. ผู้จัดการบริการ (กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง) อรรณพ (0 2507 6719) วัลยา (0 2507 6762) ...
http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp

คำค้น: ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์
 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ ใช้ฐานข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง. ประจาเดือน ธันวาคม 2553 ของกระทรวงพาณิชย์และราคาน้ามันดีเซลลิตรละ 29.00 – 29.99 บาท.
http://president.yru.ac.th/planning/images/stories/files/plan_024_2.pdf

คำค้น: ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์
 สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
เข้าสู่เว็ปไซต์ "ผู้ผลิตผู้บริโภคตื่นตัว" || เข้าสู่เว็ปไซต์ "สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า"
http://www.price.moc.go.th/

คำค้น: ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์
 ราคาวัสดุก่อสร้าง - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ดัชนีและข้อมูลราคา .... สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44 /100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 ...
http://www.price.moc.go.th/content1.aspx

คำค้น: ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์
 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การปรับปรุงน้ำหนักดัชนีราคาผู้ผลิต. - การปรับปรุงน้ำหนักดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง. - ขั้นตอน การให้บริการของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ...
http://www.price.moc.go.th/Default5.aspx

คำค้น: ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๕๖ - สำนักงบประมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) (แก้ไขหน้า 74) ... มาตรฐานสิ่ง ก่อสร้าง (มิถุนายน ๒๕๕๖) ... เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กระทรวงการคลัง).
http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=Ҥҵðҹ&folddsc=32004

คำค้น: ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์
 ราคาวัสดุก่อสร้าง - หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ...
... มีข้อมูลสนับสนุนในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ มติ ครม. 13 มีนาคม 2555 มติ ครม. 6 ก.พ. 2552 ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง และข้อมูลอื่นๆ.
http://www.xn--12cfk3im9ebc.com/rakha-wasdu-kxsrang

คำค้น: ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์
 ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้างและค่าบริการ2553
1. คํานํา. เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมราคาวัสดุก่อสร้างและค่าบริการในการก่อสร้างของปี พ.ศ. 2553จากแหล่งข้อมูล. 2 แหล่ง คือ สํานักดัชนีเศรษกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ...
http://planning.pn.psu.ac.th/town_plan/procedure/docs_procedure/400_1302109720.pdf

คำค้น: ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

ราคาก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์