วิชาการ

วิชาการ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ วิชาการ

 [ ลงประกาศ ]
 วิชาการ.คอม: ข้อสอบ ข่าววิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษา บทความ บทเรียน โครง ...
เว็บเพื่อการศึกษาของไทย ให้ข้อมูลด้านการให้ทุนการศึกษา และความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา.
http://www.vcharkarn.com/

คำค้น: วิชาการ
 Mahidol Vichakarn - มหิดลวิชาการ 2556 | Facebook
Mahidol Vichakarn - มหิดลวิชาการ 2556. 11740 likes · 32 talking about this. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : ศูนย์ประสานงาน "มหิดลวิชาการ...
https://www.facebook.com/MahidolVichakarn2556

คำค้น: วิชาการ
 กิจการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักบริหารวิชาการเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเสนอขอรับการสนับสนุนผ่านภาควิชา/คณะ โดย มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เหมาจ่ายรายวิชาละ 15,000 บาท ...
http://www.academic.chula.ac.th/

คำค้น: วิชาการ
 กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตรรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๖ ... นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...
http://www.doa.go.th/

คำค้น: วิชาการ
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา: หน้าหลัก
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ · การพัฒนาทักษะการคิด · จุดเน้นสู่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน · หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. 51 · มาตรฐานห้องสมุด สพฐ.
http://academic.obec.go.th/

คำค้น: วิชาการ
 วารสารดำรงวิชาการ - Faculty of Archaeology Silpakorn University
วารสารดำรงวิชาการ. แบบเสนอขอส่งบทความ และข้อแนะนำการตีพิมพ์ลงวารสารดำรง วิชาการ. ปี 1 ฉบับ 1. ปี 1 ฉบับ 2. ปี 2 ฉบับ 3. ปี 2 ฉบับ 4. ปี 3 ฉบับ 5. ปี 3 ฉบับ 6. ปี 4 ฉบับ ...
http://www.archae.su.ac.th/html/damrong.html

คำค้น: วิชาการ
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. วิทยาลัยเสนาธิการทหาร. สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง. ศูนย์ ศึกษายุทธศาสตร์. โรงเรียนเตรียมทหาร. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ...
http://ndsi.rtarf.mi.th/

คำค้น: วิชาการ
 ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (National Academic ...
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ คือ ฐานข้อมูลอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ที่สังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา.
http://www.nap.mua.go.th/

คำค้น: วิชาการ

วิชาการ