วิธีทํากรวยใบตองงานบวช

วิธีทํากรวยใบตองงานบวช

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ วิธีทํากรวยใบตองงานบวช

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 คุณ คาของงานใบตอง
งานประดิษฐจ ากใบตอง เปน เอกลักษณท างวัฒ นธรรม ที่แสดงถึงความละเอียดออนสวยงาม ... เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และเปดโอกาสใหพุท ธศาสนิกชน เขาบวชเพื่ ... ทํา พิธีขอขมาลา โทษ หรือใชในงานพิธีมงคลตา ง ๆ ซึ่ง จะตองเปดกรวยออกใหเห็น ดอกไม ธูป เทียน ...
http://siamculture.buu.ac.th/th/images/stories/media/banana.pdf

คำค้น: วิธีทํากรวยใบตองงานบวช
 Bloggang.com : kao2pae - ดอกไม้คลุมไตร (งานบวช)
29 ต.ค. 2011 ... บ้านใบตอง. ดอกไม้คลุมไตร (งานบวช). หลังจากที่เก้าได้ทำดอกไม้คลุมไตรมาหลายงาน วัน นี้เลยขอถือโอกาสนำผลงานมาให้ชมกันนะครับ. Free TextEditor ...
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kao2pae&group=13

คำค้น: วิธีทํากรวยใบตองงานบวช
 รับทำบายศรี
29 พ.ย. 2012 ... บายศรีต้น บายศรีงานแต่ง งานบวช ครอบไตรสด งานใบตอง สนใจติดต่อ 0805102916 เหน่ง. Nov. 29 ... ชัยณรงค์ เม่นหวา. ป้ายกำกับ: บายศรี งานใบตอง บายศรีงานแต่ง กระทง กรวยอุปชา กระทงใหญ่ · Nov. 29 ... วิธีการบูชาพระพิฆเนศอย่างถูกต้อง ...
http://pornbaisri.blogspot.com/

คำค้น: วิธีทํากรวยใบตองงานบวช
 องค์ความรู้ เรื่อง การทำบายศรีสู่ขวัญ โดย นางสาวอภิญญตา ทนะขว้าง
การทํา บายศรีสูข วัญ ... จัดขึ้นเพื่ อความเปนสิริมงคล ซึ่ง จะจัดในงานมงคลตา งๆ เชน ขึ้น บานใหมบวช แตง งาน งานตอนรับ งานเลื่ อน. ยศ การยายที่ เปนตน. พิธีกรรมจะตองมีบายศรี เย็บดวยใบตอง ๓ ชั้น และมีสิ่ง อื่นๆ คือ ... ฉีกใบตองกวาง ๙ นิ้ว ๒ ชิ้น สําหรับมวนกรวย. ๕.
http://province.m-culture.go.th/nan/ong/tumbuysree.pdf

คำค้น: วิธีทํากรวยใบตองงานบวช
 ไทยโคราช - วิกิพีเดีย
กลุ่มชนชาวไทยเบิ้งที่อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำป่าสัก ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ... และใบ กรรมวิธีการย้อม มีวิธีย้อมตามลักษณะของวัสดุ พืชที่นำมาใช้เป็นสีย้อมผ้า ได้แก่ ผลมะเกลือ เปลือกกระโดน ..... ประเพณีการบวช ผู้ที่จะบวชตามประเพณีของชาวพุทธต้องมีอายุครบ 20 ปี ... กับตอนมีชีวิตอยู่ ใส่เสื้อผ้ากลับด้านหน้าไว้ข้างหลัง จัดทำกรวยใบตองใส่ดอกไม้ ธูป เทียน ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ไทยโคราช

คำค้น: วิธีทํากรวยใบตองงานบวช
 *บวช* : พจนานุกรม Longdo (Longdo Dictionary)
หลอก, ล่อลวง, ทําอุบายให้หลงเชื่อ, เช่น ถูกเขาบวชเช้า บวชเย็นรํ่าไป. ... กลวง ยาวเรียว แหลม, เรียกขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วย แป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลปีบ เป็นต้น หยอดในกรวยใบตอง ว่า .... สร้างถาวรวัตถุของวัด เรียกว่า ปอยหลวง, ถ้างานเล็ก เช่นงานบวช เรียกว่า ปอยน้อย.
http://dict.longdo.com/search/*บวช*

คำค้น: วิธีทํากรวยใบตองงานบวช

วิธีทํากรวยใบตองงานบวช