สถาบันภาษา

สถาบันภาษา

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สถาบันภาษา

 [ ลงประกาศ ]
 CULI
About us. About CULI · CULI History · CULI Administrators; Departments of. Administration and Planning · Academic Affairs · Research · International Affairs ...
http://www.culi.chula.ac.th/

คำค้น: สถาบันภาษา
 สถาบันภาษาอังกฤษ - สพฐ.
english.obec.go.th สถาบันคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ English Language Institute, Office of the Basic Education ...
http://english.obec.go.th/

คำค้น: สถาบันภาษา
 สถาบันภาษา - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
... ตารางการนัดหมายเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ ... แนว ปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
http://www.ril.ru.ac.th/

คำค้น: สถาบันภาษา
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: Language Institute Chiang Mai ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันภาษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ nn. arrow_25 ... สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ดังนี้. 1.
http://www.li.cmu.ac.th/

คำค้น: สถาบันภาษา
 เรียนภาษาญี่ปุ่น กับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ : : Waseda ...
ภาษาญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,คนญี่ปุ่น,ประเทศญี่ปุ่น,เรียนภาษาญี่ปุ่น,เรียนญี่ปุ่น,โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, วัฒนธรรม,วัฒนธรรมญี่ปุ่น,ขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น,ประเพณีญี่ปุ่น,อาหารญี่ปุ่น,คำศัพท์ ...
http://www.waseda.ac.th/

คำค้น: สถาบันภาษา
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษาและวัฒนธรรม 2556" เรื่อง "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" ... การฝึกอบรม เทคนิคการสอนภาษาไทย "การสอนภาษาไทยให้ชาวต่ างชาติ" รุ่นที่ 3 (7-8 มี.
http://www.lc.mahidol.ac.th/

คำค้น: สถาบันภาษา
 Home - Rangsit English Language Institute (RELI)
ปรัชญา คือ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ในสภาพจริง . ปณิธาน คือ ผู้เรียนภาษาอังกฤษในระบบของสถาบันภาษา ...
http://www.rsu.ac.th/reli/

คำค้น: สถาบันภาษา

สถาบันภาษา