สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง

สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 ภูมิปัญญาชาวบ้านในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครบุรี - สคร.5
ชื่อสมุนไพร วิธีใช. วัตถุประสงค ขอดี. ขอเสีย. ตะไครหอม. 1. นําตะไคร ... กําจัดลูก น้ํา. 3. จุดธูปไลยุง. 1. ปลูกไดตาม. ครัวเรือน. 2. ไมเปนพิษ. 1. กลิ่นฉุน. ไมนิยม ...
http://www.dpck5.com/KM/insect/kainsect05.pdf

คำค้น: สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง
 สารครัวเรือนกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
สารครัวเรือนกําจัดลูกนํ้ายุงลาย. โดย. ด.ช.วรวุฒิ. จองจินดาสกุล. ด.ช.สมชาย. อิทธิบํารุง. ด.ช .สมรัฐ. งามถิ่น. อาจารย์ที่ปรึกษา. 1. นางอุษา. เกตุเหลือ. 2. นางสาวพรพิมล ลีลาศิริคุณ. 3.
http://www.vcharkarn.com/project/download.php?id=587&file=1&path=upload/0/

คำค้น: สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง
 กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกัน 'ไข้เลือดออก' | Thaihealth.or.th - สสส.
21 มิ.ย. 2012 ... ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายที่มีฟอส หรือทรายอะเบทในภาชนะใส่น้ำทุกชนิดทุกภาชนะ โดยใช้ ทราบกำจัดลูกน้ำ 10 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) ใส่ในภาชนะที่มีความจุน้ำ 100 ...
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/situations/28926

คำค้น: สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง
 เรื่อง
เรื่อง ลูกน้ำยุงลาย กำจัดได้ด้วยสมุนไพร ... ใบฟ้าทะลายโจร ใบหูกวาง และใบมะกรูด มา ทดลองกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยใช้พืชสมุนไพรชนิดละ 5 กรัม บดแล้วผสมน้ำ โดยใช้น้ำ 50 ...
http://www.sc.psu.ac.th/Units/AcademicService/SpecialProject/school_assis/Data/อนุบาล.doc

คำค้น: สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง
 โครงงานน้ำขมิ้นกำจัดลูกน้ำยุง - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
๑. ขอบเขตการศึกษา. ๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. ๒. นิยามปฏิบัติการ ๒. บทที่๒ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. สมุนไพรขมิ้น. ๓. วิธีการก้าจัดลูกน้้ายุงลาย. ๕. บทที่๓ วิธีด้าเนินการ ...
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/attachments/184_aa03.pdf

คำค้น: สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง
 ตัดตอนวงจรชีวิตลูกน้ำและไล่ยุงด้วยสมุนไพร ป้องกันไข้เลือดออกและชิคุนกุน ...
ตัดตอนวงจรชีวิตลูกน้ำและไล่ยุงด้วยสมุนไพร ป้องกันไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาในฝนนี้. สาระน่ารู้. 17 May 2552 - 00:00. ข่าวใหญ่เรื่องสุขภาพในเวลานี้ ...
http://thaipost.net/node/4769

คำค้น: สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง
 สมุนไพรที่มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล :: ผลิต ...
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุง. โดย: ดุษฏี ไชยธงรัตน์,เพ็ญพักตร์ เจนสารศาสตร์ ปีการศึกษา: 2545 กลุ่มที่: 1 อาจารย์ที่ปรึกษา: วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ , วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ภาควิชา: ภาควิชา ...
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/research_special_abstract.php?num=1&year=2545

คำค้น: สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง
 การใชน้ําสกัดชีวภาพหนอนตายหยากควบคุมลูกน้ - คณะพัฒนาสังคมและ ...
เปนแนวทางในการกําจัดลูกน้ํายุงลายพาหะสําคัญของโรคไขเลือดออก และเปน. การใช พืชสมุนไพรทดแทนสารเคมีนําเขาที่มีอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและ ...
http://ssde.nida.ac.th/ojs/index.php/jem/article/download/94/81

คำค้น: สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง

สมุนไพรกําจัดลูกน้ํายุง